Agenda

Webinar Provinciale Stikstofbank

Heeft u te maken met een vergunningaanvraag waar stikstof onderdeel van uitmaakt en ziet u geen mogelijkheden om een nieuw project of investering te realiseren? Laat u dan in dit webinar bijpraten over de mogelijkheden die de provinciale stikstofbank voor het Rotterdamse havengebied biedt.

De vergunningverlening voor de haven- en industriële bedrijven waar stikstof onderdeel van uitmaakt kent sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 de nodige onzekerheden voor bedrijven en overigens ook voor het Havenbedrijf en de provincie en omgevingsdiensten. Om zo effectief mogelijk om te gaan met schaarse stikstofdepositieruimte die er is of beschikbaar komt, heeft de provincie Zuid-Holland in nauwe samenspraak met het Havenbedrijf Rotterdam specifiek voor het Rotterdamse havengebied een stikstofbank opgericht. In hoeverre deze bank een aanvulling vormt op de bestaande mogelijkheden voor bedrijven zoals intern en extern salderen, zal tijdens dit webinar duidelijk worden. 

Klik hier voor de link naar Beleidsregels Depositiebank Haven Industrieel Complex.

Programma
- Inleiding door Carla Jong (Deltalinqs) waarbij kort wordt ingegaan op de voortgang van de lobby om
  stikstofdepositieruimte voor de haven en industrie te creëren.

- Presentatie Provinciale stikstofbank Zuid Holland (stikstofbank algemeen en doelenbank voor het Rotterdamse
  haven en industriegebied) door Bert de Jonge (Provincie Zuid Holland).

- Discussie en vragen. Hiervoor sluiten Havenbedrijf Rotterdam en  Jeanette Ozinga aan.

Om het webinar zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw situatie, kunt u specifieke vragen vooraf indienen via oosterloo@deltalinqs.nl. We zullen daar uiteraard discreet mee omgaan.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie.

Datum en tijdstip:
2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T11:15:00
Locatie:
MS-Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-12-27T12:00:00 2022-01-19T12:00:00