Agenda

Webinar Omgevingsveiligheid-Aandachtsgebieden

Het omgevingsveiligheidsbeleid gaat onder de Omgevingswet ingrijpend veranderen. Het bestaande beleid van de berekening van het plaatsgebonden risico blijft bestaan. De berekening van het Groepsrisico komt te vervallen als verplicht onderdeel van de QRA berekeningen. Deze wordt omgezet in de berekening van zogenaamde “aandachtsgebieden” voor brand, explosie en een toxische wolk.

Voor vele BRZO bedrijven zijn de aandachtsgebieden door AVIV en Witteveen+Bos berekend. Die gebieden zijn gebaseerd op worst case situaties met soms zeer lage kans van optreden. Het zijn echter deze gebieden op basis waarvan het bevoegd gezag beslissingen moet gaan nemen. Het ministerie van I&W heeft u via een brief geïnformeerd over de resultaten van deze berekeningen. Deze resultaten van uw bedrijf heeft u tot 31 januari jl. ook kunnen opvragen, zoals eerder via een ledencirculaire uitgelegd.

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen leven over de resultaten die het voor uw bedrijf heeft opgeleverd. Wat beoogt I&W hier nu eigenlijk mee? Wat betekent het als één van de berekende contouren over bewoond gebied vallen? Wat moeten wij als bedrijf er mee? Hoe gaat vergunningverlening dan straks? En wat betekent het op de lange termijn? En zo zullen er nog veel meer vragen zijn.  

Op 2 maart 2021 van 9.30 – 11.30 uur organiseert Deltalinqs samen met VNCI en het Havenbedrijf Rotterdam een informatiebijeenkomst over het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid (Externe Veiligheid) waaraan o.a. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Milieudienst DCMR ook hun medewerking verlenen. Gezien de huidige omstandigheden zal dit evenement plaatsvinden via MS-Teams

Tijdens de informatiebijeenkomst willen wij naast de algemene informatie ook een aantal concrete casussen toelichten waarop experts uit het bedrijfsleven en de overheid nader in zullen gaan op de uitdagingen die zij zien en in willen gaan op de vragen die er leven, met daarbij ook toelichting over de mogelijke gevolgen voor de vergunningverlening.

Datum en tijdstip:
2021-03-02T09:30:00 2021-03-02T11:30:00
Locatie:
ONLINE
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-02-05T12:00:00 2021-03-02T08:00:00