Agenda

Bijeenkomst Praktische uitwerking van de energiebesparingsplicht

In twee bijeenkomsten, waarvan de eerste op 8 december aanstaande van 09.00 - 10.30 uur gepland staat, gaan we graag met de leden in gesprek over de praktische uitwerking van de EED-plicht die voor veel bedrijven in ons cluster zal gelden.

Over de EED
Het doel van de EED-richtlijn was om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze richtlijn moet bedrijven en instellingen bewustmaken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Deze EED gaat nu ook voor ETS-verplichtige bedrijven gelden (zoals industrie, overslag van stukgoed en bulk). Hoe dit in de praktijk gaat werken, moet nog worden bepaald. Binnen de omgevingsdiensten heeft de DCMR landelijk de coördinerende rol.

Wat willen wij met u bespreken?

  • In twee bijeenkomsten wordt een voorstel ontwikkeld met methodologie (proces en scope) die praktisch en effectief is. De uitkomst wordt vervolgens door Deltalinqs met de DCMR afgestemd.
  • Daarnaast verkennen we of er na afronding van deze korte verkenning behoefte is aan een structurele rol van Deltalinqs als coördinator voor de Rotterdamse haven en industrie op EED (bijvoorbeeld door hier een werkgroep voor in te richten).

Voor wie is deze uitnodiging bestemd?
DL Leden-ondernemingen (industrie), Leden VRTO en VRMO en de DL Commissie Natte Bulk Terminals (CNBT).

Datum en tijdstip:
2022-12-08T09:00:00 2022-12-08T10:30:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2022-11-24T17:22:00 2022-12-08T09:00:00