Agenda

Online Masterclass ATEX, de juridische invalshoek

Organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat, dienen te voldoen aan ATEX richtlijnen. In het najaar van 2021 hebben we in een webinar al eens specialisten, de Arbeidsinspectie zelf en bedrijfsvertegenwoordigers, aan het woord gelaten hoe organisaties het best compliant kunnen zijn en hoe veilig werken in gezoneerd gebied in de praktijk het beste kan worden geborgd.

De Nederlandse Arbeidsinspectie besteedt aan dit onderwerp, o.a. tijdens de reguliere BRZO-inspecties, extra aandacht. In een aantal gevallen leidt dit tot handhavingszaken, in het bijzonder tot het opleggen van een eis op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, eventueel gevolgd door een boete.

Deze nieuwe masterclass over het thema ATEX komt niet vanuit een technisch-organisatorische invalshoek, maar juist vanuit de juridische invalshoek, met overigens ook zeker een praktische inslag.

Maayke Maas-Cooymans van Ploum Rotterdam Law Firm zal u meenemen in de juridische casuïstiek. Zij heeft veel ervaring op het gebied van handhaving van het BRZO, waaronder ook ATEX. Zij kan daarin niet alleen goed weergeven wat het (gebrekkige) juridische kader is – ook afgezet tegen het Europeesrechtelijke kader - en wat de Nederlandse Arbeidsinspectie belangrijk vindt, maar zij kan ook vertegenwoordigers van bedrijven een spiegel voorhouden en een aantal ‘tips & tricks’ meegeven.  

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na registratie ontvangt u de week voorafgaand aan de bijeenkomst de bevestiging inclusief deelnamelink.

Als u voorafgaand vragen hebt, laat dit dan tijdig weten zodat Maayke haar presentatie daarop toe kan spitsen. U kunt deze vragen sturen naar het secretariaat: oosterloo@deltalinqs.nl.

Datum en tijdstip:
2022-06-07T15:30:00 2022-06-07T17:00:00
Locatie:
ONLINE
Adres:


Aanmeldperiode:
2022-04-28T12:00:00 2022-06-06T12:00:00