Agenda

Interactieve Haven HR-sessie 2018

 

Leren en werken in een top haven- & industriecomplex
Om als bedrijven in de haven de komende jaren op alle niveaus aan goed gekwalificeerd en betaalbaar personeel te komen, is een hechte samenwerking tussen de gemeenten, onderwijsinstellingen en het havenbedrijfsleven een must. De opgave is groot. Hoe kunnen we, op korte termijn, een invulling geven aan de groeiende vraag om nieuwe medewerkers bij veel bedrijven? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat we gezamenlijk blijven leren om eventuele veranderingen op de lange termijn op te kunnen vangen? Oftewel: kunnen we de regionale arbeidsmarkt zo inrichten dat kennis en arbeid positieve concurrentiefactoren worden?

Om op deze vragen een antwoord te geven werken Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam intensief samen. Evenals vorig jaar nemen wij u mee in een interactieve werksessie op 29 november. Wethouder Richard Moti zal een toelichting geven op zijn plannen voor een regionaal Leer-Werk akkoord.

Deelname is gratis. U kunt één introducé meenemen. Wees er snel bij, er zijn maximaal 80 plaatsen beschikbaar.

13:30 - 14:00 uur Inloop
14:00 - 14:10 uur Welkom
14:10 - 14:40 uur Inleiding over de laatste ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt in de haven en de activiteiten die Deltalinqs in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf organiseren om vraag en aanbod aan personeel zo goed mogelijk af te stemmen.
14:45 - 15:30 uur Workshopronde 1 met drie parallelle sessies (WS 1 t/m 3)
15:30 - 15:45 uur Pauze
15:45 - 16:30 uur Workshopronde 2 met drie parallelle sessies (WS 4 t/m 6)
16:30 - 17-00 uur Plenaire sessie waarin Richard Moti (wethouder Werk & Inkomen en NPRZ te Rotterdam) uitleg geeft over de plannen voor een regionaal Leer-Werk akkoord tussen de gemeente, bedrijven (waaronder de havensector) en onderwijsinstellingen.
17:30 uur Borrel

 

Datum en tijdstip:
2018-11-29T13:30:00 2018-11-29T17:30:00
Locatie:
Landhuis De Oliphant
Adres:
Kromme Zandweg 90
3084 ND ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2018-10-17T00:00:00 2018-11-27T17:00:00

Programma

29-11-2018
14:45 - 15:30 uur WS 1 Medewerkers met geldzorgen
62% van de werkgevers heeft personeel met schulden. Zowel medewerkers als werkgevers hebben belang bij een tijdige aanpak. Werkgevers merken geldzorgen relatief vroeg (bv. bij loonbeslag, ziekteverzuim, productiviteit), maar worstelen vaak met de vraag wat zij kunnen doen. In de workshop ontdekt u hoe u geldzorgen kunt herkennen en aanpakken. Door Clairette van der Lans (Ministerie van Financiën / Wijzer in geldzaken).
14:45 - 15:30 uur WS 2 Entree tot de haven
Binnen de haven blijven banen beschikbaar voor medewerkers met een laag opleidingsniveau. Het Scheepvaart & Transport College (STC) heeft ervaring met het bijbrengen van werknemersvaardigheden bij jongeren binnen een drietal specifieke opleidingen in de logistiek op niveau 1 en 2. Tijdens de workshop zal Jonneke de Jong van het STC samen met u zoeken naar de meerwaarde - voor leerlingen en bedrijfsleven - om een nieuwe entreeopleiding te ontwikkelen die leerlingen breed voorbereid op een werkzaam leven in de haven.
14:45 - 15:30 uur WS 3 Jeugdwerkgelegenheid
Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt, is er toch een behoorlijke groep Rotterdamse jongeren die niet aan de slag is en die ook niet op school zit. Dat is niet goed voor de jongeren zelf; ook missen we dan waardevolle inzet in de economie en voor de Rotterdamse samenleving. Christl van Gerven (gemeente Rotterdam), geeft uitleg over de inzet vanuit de gemeente Rotterdam op een doorontwikkeling van jeugdwerkgelegenheid.
15:45 - 16:30 uur WS 4 Van vluchteling naar medewerker
Het project 'GRIP op werk' heeft als doel om Rotterdamse vluchtelingen met een uitkering voor te bereiden op werken in Nederland. De gemeente Rotterdam werkt hierin samen met onder andere Vluchtelingenwerk Zuid-West-Nederland. Tijdens deze sessie wordt onder leiding van Iris van Beers (Vluchtelingenwerk) besproken hoe we als bedrijfsleven de talenten van deze vluchtelingen kunnen benutten en daarmee de nieuwkomers kunnen helpen om ook het beste uit zichzelf te halen.
15:45 - 16:30 uur WS 5 Samenwerken aan de invuling en uitvoering van het Leer-Werk akkoord Haven Logistiek
In deze sessie wordt op interactieve wijze met de deelnemers invulling gegeven aan de specifieke havengerelateerde afspraken binnen dit Leer-Werk akkoord. Uw bijdrage daaraan is van groot belang om uw (toekomstig) talent te boeien en te binden. De sessie wordt begeleid door Johan Stuiver, director strategie & innovatie van Deloitte Consulting.
15:45 - 16:30 uur WS 6 Sociale innovatie
Duurzame inzetbaarheid, employbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen zijn enkele onderwerpen waarbinnen het project RISI (Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie) aandacht aan wordt geschonken. Tijdens deze sessie zal onder leiding van Bram de Klerck (A-Advies) het initiatief worden toegelicht en dieper worden ingegaan op ideeën hoe medewerkers gestimuleerd kunnen worden om regie te nemen op hun ontwikkeling.