Agenda

DCP Webinar Slib

Jaarlijks vervoeren we 30.000 ton aan afvalwaterslib vanuit het Rotterdamse havengebied naar verwerkingsbedrijven in Nederland, België en Duitsland. Uitgaande van vochtgehalten tussen de vijftig en vijfennegentig procent betekent dit dat we samen jaarlijks tussen de 15.000 en 28.500 ton water in vrachtwagens over de weg transporteren. Deltalinqs heeft in samenwerking met Arcadis en Universiteit Utrecht voor vier bedrijven waar deze slibstroom vrijkomt onderzocht of dit anders kan. De mogelijkheden verschillen sterk per bedrijf.

Wim Plaisier van Arcadis zal samen met de op dit onderwerp afgestudeerde master student, Wouter Marijne, vertellen over de ontdekte kansen en obstakels. Ook lichten ze de mogelijkheid toe om een quickscan uit te voeren, waaruit blijkt of en op welke manier het voor uw organisatie interessant is om de slib lokaal te drogen. 

In het tweede deel van het webinar zal Sander Groosman van Arcadis ingaan op de technologie keuzes t.b.v. de integratie slibdroging in de bestaande AWZI systemen, waarbij Viktor Mathäus van Sülzle Klein dieper ingaat op de technieken van slibontwatering en slibdroging. Sülzle Klein is marktleider in het ontwikkelen en produceren van slibindikking, slibontwatering en slibdroging. Tot slot is er ruimte voor vragen en opmerkingen.

Komt er bij uw organisatie afvalwaterslib vrij en bent u benieuwd naar de kansen van lokaal drogen? Of ziet u kansen om afvalwaterslib van omliggende bedrijven in te nemen en deze businesscase te exploiteren? Meldt u dan nu aan voor dit webinar.

Datum en tijdstip:
2021-05-27T16:00:00 2021-05-27T17:00:00
Locatie:
Online via MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-04-29T12:00:00 2021-05-27T12:00:00