Agenda

Bijeenkomst Biomassa in de industrie, feiten of fabels

Voor het halen van de klimaatdoelstellingen hebben we ook biomassa nodig. Biomassa, die voldoet aan de duurzaamheidseisen, wordt in de SDE+ en het advies van PBL voor de SDE++ regelingen genoemd als CO2 reductieoptie met potentieel. Bioboilers vormen hierbinnen een mogelijk kansrijke toepassing. De ervaring leert echter dat biomassa voor energieproductie — ondanks technische ontwikkelingen en de breed overeengekomen duurzaamheidscriteria — politiek vaak niet wordt gezien als voorkeursoplossing. Het Deltalinqs Climate Program en het Havenbedrijf Rotterdam willen de kansen van biomassa benutten en nodigen u daarom uit voor een gezamenlijke kennissessie.

Tijdens de bijeenkomst 'Biomassa in de industrie, feiten of fabels' op 25 september worden het hoe en wat van de toepassing van biomassa voor energieopwekking besproken. Is biomassa duurzaam? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke business case? En hoe verhoudt deze optie zich tot alternatieve vormen van energieproductie? Op het programma staan:

    • Technische aspecten van bioboilers in relatie tot alternatieve vormen voor energieopwekking (Gertjan Dahm, Royal HaskoningDHV)
    • Aanbod en duurzaamheid van biomassa (Martin Junginger, Universiteit Utrecht; Ronald Zwart, directeur Platform Bio-energie; Seth Ginther van USIPA)
    • Financieringsopties binnen SDE+/SDE++ (RVO).

Na de inbreng van de sprekers gaan wij graag met u in gesprek over de rol van biomassa in onze haven. De bijeenkomst vindt plaats bij Deltalinqs en wordt georganiseerd voor Deltalinqs-leden.

Datum en tijdstip:
2019-09-25T14:30:00 2019-09-25T17:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2019-09-03T10:00:00 2019-09-24T17:00:00