Agenda

Bijeenkomst over het uitkoppelen van restwarmte via WarmtelinQ en CO2-opslag via ARAMIS

Bijeenkomst over het uitkoppelen van restwarmte via WarmtelinQ en CO2-opslag via ARAMIS.

- WarmtelinQ is een Gasunie-project waarbij via ondergrondse leidingen restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt getransporteerd naar huizen in Den Haag en Leiden.
- ARAMIS is een project dat zich richt op het realiseren van een nieuwe infrastructuur van CO2 vanaf land naar platforms onder de Noordzee. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen. Aramis is een initiatief van EBN, Gasunie, Shell en Total.

Daarnaast wordt informatie gegeven over CO2next:
CO2 infrastructuur, zoals voorzien met de geplande CO2next terminal, is belangrijk in het kader van het Nederlandse klimaatakkoord en de Europese Green Deal. De terminal zal vloeibare CO2 via schepen kunnen ontvangen en afleveren en zal worden aangesloten op lege gasvelden in de Noordzee.
Daarmee biedt CO2 next een flexibel alternatief aan alle marktpartijen, ook voor partijen die geen directe aansluiting op een CO2 -pijpleiding hebben. Bovendien kan de geplande terminal een belangrijke katalysator zijn bij de totstandbrenging van een markt voor het hergebruik van CO2 als grondstof. Gedurende de startfase zal CO2next een belangrijke rol spelen voor het mogelijk maken van het Aramis CCS project.

Tijdens de bijeenkomst gaan we dieper in op de doelstellingen, argumenten voor en tegen het deelnemen aan deze initiatieven en de impact hiervan op de klimaatdoelstellingen van bedrijven. Het belooft een informatieve en interactieve sessie te worden waarin we samenwerking en kennisuitwisseling kunnen stimuleren.

Deze bijeenkomst is een waardevolle gelegenheid om inzichten te delen, te leren van elkaars ervaringen en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Datum en tijdstip:
2024-04-09T14:00:00 2024-04-09T17:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2024-02-27T08:30:00 2024-04-08T17:00:00