Agenda

Bijeenkomst Power to Heat en Flex in de Praktijk

Elektrificatie van de industrie wordt gezien als een belangrijke pijler in de energietransitie voor het bereiken van de CO2-reductiedoelstellingen. In de bijeenkomst op 20 juni 2019 informeren wij u over de mogelijkheden die elektrificatie-opties - zoals e-boilers en warmtepompen - de bedrijven kunnen bieden om projecten te ontwikkelen. Dit doen wij in samenwerking met vertegenwoordigers van bedrijven die hierbij in de praktijk actief betrokken zijn en u kunnen inspireren.

Diverse projecten op het gebied van elektrificatie gericht op power to heat voor stoomopwekking passeren de revue. Het doel is met u de behoeften, kansen en focus  voor uw bedrijf te bepalen met power to heat in relatie tot flexibiliteit (Demand Response).

Op het programma staan

  • Kansen power-to-heat op de elektriciteitsmarkt (Niels Jansen, ECN onderdeel TNO)
  • Flexibility with e-boilers in industrial systems (Rob Stikkelman, TU Delft en Hans van 't Noordende, E4U)
  • Elektrische stoomboiler op de Chemelot Site (Sonny Schepers, USG)
  • De kansen van flexibiliteit in het elektriciteitssysteem (Olivia Sicurani, Sympower)

Aanmelden voor deze bijeenkomst geschiedt op basis van uitnodiging.

Datum en tijdstip:
2019-06-20T14:45:00 2019-06-20T17:15:00
Locatie:
EIC Mainport Rotterdam
Adres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Aanmeldperiode:
2019-05-20T13:00:00 2019-06-19T17:00:00