Agenda

DCP Bijeenkomst Ammoniak als Waterstofdrager

Bijeenkomst voor leden van Deltalinqs over de recente ontwikkelingen omtrent het gebruik van ammoniak als waterstofdrager en de aanpak omgevingsdialoog op dit thema.

Paul Cox (CCO Proton Ventures) zal de ontwikkelingen belichten vanuit een commercieel en technisch oogpunt. Wat zijn de projecten die wereldwijd ontwikkeld worden? Wat zijn de mogelijkheden voor het gebruik van ammoniak als energiedrager? Hoe wordt ammoniak overgeslagen en opgeslagen?

De toekomst van grootschalige overslag van ammoniak valt of staat met goede communicatie met o.a. de omgeving. Het Havenbedrijf Rotterdam (Maike Akkers en Mirrijn van Eijk) zal daarom ammoniak als waterstofdrager belichten vanuit het perspectief van de omgeving en de rol die bedrijven daarin hebben. 

Datum en tijdstip:
2024-05-27T14:00:00 2024-05-27T16:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2024-03-26T08:30:00 2024-05-26T17:00:00