Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Eind 2019 hebben twee nieuwe bestuursleden zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs.

Arie Koppelaar (C. Steinweg Handelsveem) - links op de foto - heeft de zetel van de kernsector stuwadoors overgenomen van Yvonne Kagchelland. Daarnaast heeft Ivo van Vliet (ENGIE Service) - rechts op de foto - de bestuurszetel voor de kernsector contractors en het voorzitterschap van de stuurgroep arbeidsmarkt & onderwijs van Ruud Schenk overgenomen.

De bestuursleden van Deltalinqs vertegenwoordigen elk één van de veertien kernsectoren binnen de leden van Deltalinqs: cargadoors, chemie, containeroverslag, contracting, droge bulk, energie, expediteurs, havenservicebedrijven, natte bulk, olieraffinage, renewables, stuwadoors, utility en modaliteiten.