Benieuwd naar úw energiemix van de toekomst?

Benieuwd naar úw energiemix van de toekomst?

Bedrijven in het Rotterdamse industriecomplex gebruiken veel energie in hun processen. Dat er ooit afscheid moet worden genomen van fossiel, staat vast. Maar waar doe je nu het beste aan als bedrijf, als je het hebt over verduurzaming van je energievoorziening?

Op die vraag wil Deltalinqs Climate Program een antwoord geven. Deltalinqs Climate Program, TNO, en Innovation Quarter hebben een praktische aanpak ontwikkeld om per bedrijf de transitiepaden van de toekomst in beeld te krijgen. Die aanpak zetten we graag in om uw bedrijf verder te helpen in de energietransitie.

Kernvragen
De aanpak bestaat uit een studie, waarin we de volgende kernvragen onderzoeken:

  • Op welke manieren kunnen bedrijven verduurzamen en CO2 verminderen en welke manieren zijn realistisch voor de periode tot 2030 en daarna tot 2050?
  • Wat is de minimum en maximum inschatting van energie-infrastructuur (waterstof, elektriciteit, aardgas) die nodig is in het Haven Industrieel Complex van Rotterdam in de toekomst?

Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: bedrijven krijgen eenvoudig inzicht in hun verduurzamingsmogelijkheden en er ontstaat een beter beeld van de potentiële vraag naar de verschillende energiedragers voor het gehele Rotterdamse industriecomplex. Daarmee kunnen energie-infrabedrijven zoals Stedin en de beheerder van het Rotterdamse havengebied, het Havenbedrijf Rotterdam, zich beter voorbereiden op de toekomst en kostenefficiënte oplossingen ontwerpen. Dit komt ons allen ten goede.

Resultaten
Uit het rapport komen de volgende resultaten op basis waarvan bedrijven inzicht hebben in de voor hun beste keuze:

  • overzicht van en inzicht in de ‘business as usual’-situatie, met daarin aandacht voor ontwikkeling en extrapolatie van huidige productievolumes en de huidige CO2-footprint;
  • vergelijking van verschillende scenario’s ten opzichte van de ‘business as usual’-situatie. Er wordt met name gekeken naar de rol van CCS, waterstof en elektrificatie;
  • een 'what-if' kostenanalyse en een aanzet voor een risicoanalyse die kijkt naar CO2-beprijzing, mogelijke energieprijzen en high-level verwachte investeringen;
  • totaaloverzicht en conclusies die volgen uit de voorgenoemde resultaten, met een uitsplitsing naar deelgebied in de haven (niet bedrijfsspecifiek).

Vertrouwelijk 
Een extra voordeel van deze methode is dat Deltalinqs als onafhankelijke partij vertrouwelijk omgaat met concurrentiegevoelige gegevens, terwijl er – geaggregeerd en geanonimiseerd – een goed beeld ontstaat van de toekomstige totale energiebehoefte in 'ons' gebied.

Geef u op
Bedrijven die interesse hebben in deze studie zijn van harte uitgenodigd om hun belangstelling via krekt@deltalinqs.nl kenbaar te maken. We nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Het is ons doel om nog dit jaar 25 bedrijven te onderzoeken.