Ben Maelissa (Danser): "Aan de slag met verouderde infrastructuur"

Ben Maelissa (Danser): "Aan de slag met verouderde infrastructuur"

Naast CEO van de logistiek dienstverlener Danser Group is Ben Maelissa sinds ruim drie jaar bestuurslid van Deltalinqs. Binnen Deltalinqs vertegenwoordigt hij de sector modaliteiten.

Eén van deze modaliteiten, de binnenvaart, is een succesvolle sector, maar heeft, naast de lage waterstanden die inmiddels helaas regelmatig voorkomen, vooral last van een sterk verouderde infrastructuur.

"Precies veertig jaar geleden stapte familiebedrijf Danser in het transport van containers per binnenvaart", vertelt Ben Maelissa over de historie van het bedrijf. "Dat bleek een goede zet en in ons 40-jarig jubileumjaar zijn we een logistiek dienstverlener met 130 medewerkers en een groot volume - jaarlijks 1,6 miljoen TEU - aan containers. Met daarnaast ook spoorvervoer en 'direct trucking': een vervoerservice van haven naar het achterland, of tussen havens. We hebben een klein aantal eigen schepen en we huren zo’n tachtig schepen in waarmee we die grote hoeveelheid containers vervoeren. Die schepen variëren in grootte en capaciteit, omdat we zowel grote rivieren als de Rijn bevaren, maar ook kleine binnenwateren en kanalen. Op die manier verzorgen we het transport naar klanten en 'inland terminals' in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland."

Onzichtbare problemen
De binnenvaart is een succesvolle sector, die zowel economisch als maatschappelijk een belangrijke bijdrage levert aan het transport. Een uitdaging voor Danser en andere binnenvaartbedrijven, is dat binnenvaart een betrekkelijk 'onzichtbare' manier van transport is. Maelissa: "Ik vergelijk het weleens met een snel- of een spoorweg: als daarmee iets aan de hand is, een ongeluk of een incident, is dat meteen zichtbaar en worden de gevolgen direct aangepakt. Bij de binnenvaart zijn de problemen vaak niet direct hinderlijk voor ons als 'gewone burgers'. Pas toen in 2008 bij een extreem lage waterstand de brandstoftoelevering in bijvoorbeeld het Duitse Roergebied in de knel kwam, begonnen mensen in te zien hoe belangrijk onze sector eigenlijk is."

Geld tekort voor onderhoud
"De binnenvaart heeft, naast de seizoensgebonden lage waterstanden, vooral last van een sterk verouderde infrastructuur", vervolgt Maelissa. "Denk aan bruggen en sluizen. Die zijn vaak al meer dan vijftig jaar geleden aangelegd en er is altijd geld tekort voor gedegen onderhoud. Dat reken ik Rijkswaterstaat niet aan; zij doen hun best maar ze krijgen structureel te weinig geld om hun taak goed uit te voeren. Een van de meest vervelende voorbeelden daarvan is de sluis Weurt bij Nijmegen, waarmee sinds maanden grote problemen zijn die zelfs tot sluiting hebben geleid. Daardoor moesten we niet alleen omvaren met soms kleinere – en dus meer – schepen, maar konden we ook de volledige capaciteit van de schepen niet benutten. Dat heeft enorme economische gevolgen. En ook in het Rotterdamse havengebied liggen er de nodige uitdagingen op infrastructuurgebied; dit speelt met name voor de modaliteiten spoor- en wegvervoer."

Uit de luwte
Ben Maelissa zit in het Deltalinqs-bestuur namens de sector modaliteiten en ziet vanuit die rol de belangenbehartiging van de gehele sector via Deltalinqs als cruciaal. "Ik vind dat we echt uit de luwte moeten komen en ik vervul mijn bestuurslidmaatschap daarom graag en met plezier. Ik hoop via Deltalinqs onder andere meer gezamenlijke kracht te kunnen zetten op de vele onderhoudsuitdagingen die er liggen voor de infrastructuur van spoor- weg en binnenvaart. Daarnaast wil ik me samen met de andere leden uit andere sectoren inspannen om de positie van Rotterdam als belangrijke wereldhaven te behouden."