Banenmagneet energietransitie vraagt veel nieuw talent

Banenmagneet energietransitie vraagt veel nieuw talent

Zes partijen, waaronder Deltalinqs, hebben de handen ineengeslagen voor een arbeidsmarkt die zich kenmerkt door flexibiliteit, voldoende gekwalificeerd talent op alle niveaus en aantrekkelijke carrièrekansen. Deze Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) heeft een duidelijke ambitie: er moeten duizenden werknemers bijkomen in de Rotterdamse haven.

Nu al zijn er ruim 8.000 vacatures in de Rotterdamse haven en dat aantal stijgt alleen maar verder. Bovendien verandert de arbeidsmarkt in de haven en industrie, onder meer door de energietransitie maar ook door bijvoorbeeld digitalisering. Hierdoor verdwijnen of veranderen bestaande functies en zullen nieuwe functies ontstaan. Dit kan in het gebied 10.000 tot 15.000 nieuwe banen opleveren. Een enorme opgave, die echt een gezamenlijke aanpak vergt.

Intentieverklaring
In januari ondertekenden zes partijen een intentieverklaring tot het vormen van de ‘Human Capital Coalitie Energietransitie’. Daarmee startten zij een gezamenlijke aanpak die is gericht op het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel. Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en STC (Scheepvaart en Transport College) werken in deze coalitie samen aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod voor nu én in de toekomst, om daarmee de energietransitie in het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam mogelijk te maken.

Uniek samenwerkingsverband is hard nodig
"Dit nieuwe samenwerkingsverband is uniek. Niet eerder werkten deze zes partijen zo intensief samen om het arbeidsmarktprobleem te verminderen. Je kunt het zien als een voortzetting, uitbreiding en bundeling van eerdere initiatieven", zegt Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs en ondertekenaar van de intentieverklaring. "Het is ook hard nodig: de tekorten worden zo nijpend dat bestaande methoden niet meer voldoende zijn. We moeten toe naar meer en nauwere samenwerking en de vorming van deze Human Capital Coalitie Energietransitie vormt daarin een belangrijke stap."

Doelen
De activiteiten van de HCCE zijn een aanvulling en uitbreiding op de al bestaande arbeidsmarktactiviteiten. Doelen zijn:

  • Vergroten zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven
  • Meer sollicitanten per vacature in de haven
  • Meer uitstroom uit het onderwijs (mbo, hbo en wo) naar de haven
  • Meer investeren in leven lang ontwikkelen van studenten en werknemers
  • Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de haven bij werkgevers
  • Het bevorderen van de positionering van de Rotterdamse haven op de (internationale) arbeidsmarkt

Voor de verdere invulling van de HCCE zijn wij op zoek naar medewerkers binnen organisaties die willen meedenken en/of deelnemen aan de Klankbordsessie werkeninderotterdamsehaven.nl. De eerste sessie staat gepland op 15 februari om 10.00 uur in het WPC. Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Isabelle Kolen.