Atzo Nicolaï: energietransitie vraagt om slimme samenwerking

Atzo Nicolaï: energietransitie vraagt om slimme samenwerking

Atzo Nicolai, vanaf 20 januari 2020 aangetreden als voorzitter bij Deltalinqs, heeft een beetje een valse start gehad door het begin dit jaar uitbreken van de Coronacrisis, waardoor de wereld er ineens heel anders uitzag. Kennismaken via een computerscherm is veel minder aantrekkelijk dan de bedrijven echt bezoeken. Nu de pandemie over zijn hoogtepunt lijkt, wordt het tijd om alsnog naar buiten te treden.

Havenverslaggever Jelle Gunneweg van RTV Rijnmond trof Atzo Nicolai voor het eerst voor haar microfoon. Ze vroeg hem naar de reden van zijn overstap, zijn ervaringen als voorzitter in Coronatijd en welke rol hij voor zichzelf ziet.

Het interview spitst zich verder toe op de energietransitie. Nicolai vertelt dat de crisis geen belemmering hoeft te zijn voor de verdere verduurzaming van de haven. “We kunnen hier nog beter en concurrerender uitkomen als alle bedrijven het slim spelen, samen met de overheden.” Stap voor stap verduurzamen wordt het credo, blijven investeren en zorgen dat de verduurzaming niet vastloopt door milieueisen, zoals nu bij stikstof. “De overheid zou juist met goede regelgeving en de aanleg van infrastructuur, de verduurzaming bij bedrijven moeten bevorderen. Plannen genoeg, er ligt ook nog steeds veel geld op de plank om te investeren, maar dan moet het wel kunnen.”

Volledige interview met RTV Rijnmond.