Ambities 2020 vastgelegd in vijf LOC's

Ambities 2020 vastgelegd in vijf LOC's

Samen naar een toekomstbestendig, duurzaam en slim Haven en Industrieel Complex. Dat is het motto waaronder bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van het Rotterdamse havengebied. Tijdens de drukbezochte eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program zijn met veel enthousiasme en optimisme vijf nieuwe Letters of Cooperation (LOC's) voor het jaar 2020 getekend.

Voor 2020 zijn de projecten en activiteiten van het Deltalinqs Climate Program in de vorm van vijf LOC’s vastgelegd. Daarbij staan drie belangrijke thema’s centraal: Energiemix & Infrastructuur (zowel in de industrie als in de transport en overslag), Alternatieve Brandstoffen (zoals waterstof en meer elektriciteit) en Circulariteit (zoals het gebruik van reststromen en biogrondstoffen). De rol van het Deltalinqs Climate Program is om de juiste partijen met elkaar te verbinden, de deelnemers en partners van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Reductie CO2-uitstoot
De projecten en activiteiten die onder deze thema’s vallen geven invulling aan de doelstellingen uit verschillende akkoorden en programma’s, waaronder het Nationale Klimaatakkoord, het Rotterdams Klimaatakkoord, het collegeprogramma Nieuwe energie voor Rotterdam en de Energieagenda Watt Anders van de Provincie Zuid-Holland. Voor het Rotterdams Klimaatakkoord hebben vijf klimaattafels samen 49 klimaatdeals opgesteld met concrete maatregelen die volgens de inschatting kunnen zorgen voor 49% reductie van de CO2-uitstoot in de komende tien jaar. Daarvoor moeten wel de juiste voorwaarden op het gebied van infrastructuur, financiën, arbeidsmarkt en wetgeving worden ingevuld. En het vereist goed teamwork, gecoördineerde investeringen van overheden en bedrijven en een groot aantal innovaties. De regiopartners zetten hier graag de schouders onder en zijn daarom aan de slag met de innovaties en willen bovendien een versnellingshuis inrichten waarmee projecten sneller naar de uitvoeringsfase komen.

Rotterdam loopt voorop
De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam steunen de initiatieven van het Deltalinqs Climate Program financieel en organisatorisch. Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid & energietransitie) liet tijdens de ondertekening weten dat Rotterdam volgens hem vooroploopt in de energietransitie ten opzichte van andere steden in Europa. Aangezien hij net terug was van de Klimaattop in Madrid had hij een goed beeld van de internationale voortgang op dit gebied. Zijn collega-wethouder Arjen van Gils (Haven) sprak vertrouwen uit over de samenwerking tussen haven en stad, hij ervaart veel toewijding aan de klimaatdoelen in de Rotterdamse haven. Ook gedeputeerde Jeannette Baljeu was aanwezig tijdens de bijeenkomst. Ze riep op vooral naar de Provincie Zuid-Holland toe te komen met projecten en te laten weten hoe de provincie kan helpen.

Kaart.jpg