Aandacht voor technisch geschoold personeel op MBO-niveau blijft nodig

Aandacht voor technisch geschoold personeel op MBO-niveau blijft nodig

LyondellBasell Maasvlakte was op maandag 16 april jongstleden het ontmoetingspunt van de Deltalinqs-stafleden met René Scholtes (Operations Manager), Esther Clason (Manager Employee Communications) en Robert Tieman (Manager Sustainability & Business Development).

"Het continu in contact blijven met onze leden betekent ook letterlijk de leden opzoeken", start Bas Janssen, directeur Deltalinqs. "Het is goed om samen in gesprek te gaan over ontwikkelingen, verwachtingen en de actuele thema’s zoals de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de energietransitie."

Goed opgeleide technici
De werkgevers in de industrie maken zich grote zorgen over het tekort aan goed opgeleide technici. LyondellBasell deelt die mening. Vooral procesoperators en engineers zijn hard nodig om de toekomstige projecten te realiseren. "De energietransitie en digitalisering zijn twee uitdagingen waar de Rotterdamse haven in de komende decennia voor staat", licht beleidsadviseur onderwijs & arbeidsmarkt Cees Alderliesten toe. "Verschillende rapporten voorspellen als gevolg van de energietransitie uiteindelijk een groei in het aantal banen. Men verwacht dat er meer nieuwe banen zullen ontstaan dan dat er verdwijnen. Deltalinqs houdt de trends goed in de gaten. Jaren geleden waren wij één van de initiatiefnemers van het Proces & Maintenance College, daar stimuleren wij een opleiding die aansluit bij de vraag van de werkgevers. Op dit moment stromen er voldoende leerlingen in om te voldoen aan de vacatures voor startende procesoperators. De uitdaging zit hem in het vinden van de juiste aansluiting op de vraag naar midden en hoger niveau."

Energietransitie
Willemien Terpstra, LyondellBasell, is samen met Ruben Beens, actief betrokken bij het Deltalinqs Energy Forum en ambassadeur van LOC 1: Procesoptimalisatie. Terpstra vindt het vanzelfsprekend zo’n ambassadeursrol op te pakken: "We zijn natuurlijk ambassadeur omdat we als chemische industrie een belangrijke rol in de energietransitie te vervullen hebben, ook als enabler voor andere industrieën. Door samenwerking tussen verschillende sectoren kunnen we verbinden en van elkaar leren.’ (Het hele interview met Willemien Terpstra en Ruben Beens is terug te lezen via de link.

Natuurlijk mocht een rondleiding op de plant niet ontbreken. Coen Dusseljee (Process Engineer) nam het Deltalinqs-team met goed 'technisch weer' mee de plant op, uiteraard voorzien van de gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.