45.000 ton groene waterstofproductie in Rotterdamse haven

45.000 ton groene waterstofproductie in Rotterdamse haven

Drie ambassadeurs van Deltalinqs Climate Program slaan de handen inéén om grootschalige groene waterstofproductie mogelijk te maken in Rotterdam. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam werken aan een methode om, voor de raffinaderij van BP, duurzame windenergie via waterelektrolyse om te zetten in waterstof.

Op dit moment gebruikt de raffinaderij waterstof gemaakt uit aardgas voor de ontzwaveling van producten. Door deze volledig te vervangen door groene waterstof geproduceerd uit water met hernieuwbare energie, zou de CO2-uitstoot – uitgaande van de huidige omstandigheden - met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar. Het gaat hier om de grootste in zijn soort in Europa.

Rolverdeling
De opzet is dat Nouryon, dat een leidende positie heeft op het gebied van elektrochemie, de installatie gaat bouwen en exploiteren. Havenbedrijf Rotterdam gaat de lokale infrastructuur faciliteren en onderzoekt opties voor verdere ontwikkeling van een groene waterstof-hub in het gebied. BP wordt afnemer. De partners willen in 2022 een definitieve investeringsbeslissing nemen.

Vermindering emissies in Rotterdam
Ruben Beens, CEO BP Nederland en ambassadeur van Deltalinqs Climate Program: "BP wil werken aan een toekomst met een lage CO2-uitstoot. We zetten in op vermindering van emissies van onze activiteiten, verbetering van onze producten om klanten te helpen hun emissies te reduceren en het ontwikkelen van koolstofarme bedrijfsactiviteiten. Het gebruik van groene waterstof, gemaakt uit water met hernieuwbare energie, heeft de potentie om een aanzienlijke vermindering van emissies in Rotterdam te realiseren."

Waterstof kent meerdere toepassingen
Alice Krekt van Deltalinqs Climate Program is enthousiast over de plannen: "Waterstof speelt zeer waarschijnlijk een grote rol in de toekomst bij de industrie. Wij onderzoeken daarvoor diverse mogelijkheden voor inzet en ontwikkeling van waterstof met onze partners. ’Waterstof inzetten én het aanleggen van een waterstofinfrastructuur is precies wat we willen bereiken binnen onze Letters Of Cooperation: Waterstof in de industrie. BP en Nouryon zijn ambassadeurs van deze specifieke LOC en Havenbedrijf Rotterdam is ambassadeur van andere LOC’s en onze partner in veel activiteiten en sleutelprojecten. Het zou geweldig zijn als we in Rotterdam hiermee ook voor de grootschalige toepassing van groene waterstof een voorloper kunnen worden!"