38e Havencongres Rotterdam: Port of Rotterdam ready for the future

38e Havencongres Rotterdam: Port of Rotterdam ready for the future

De toegevoegde waarde van een haven wordt niet meer gemeten aan de volumes in en door de haven, maar wordt steeds meer bepaald door andere zaken. De mate waarin je als haven gedigitaliseerd bent en er data beschikbaar is om de processen en stromen in de haven te optimaliseren, maken meer en meer de sterke haven van de toekomst.

Ook de unieke aanwezigheid van sterke industriële clusters is essentieel, door de schaalgrootte en aanwezigheid van meerdere grote bedrijven kan een fors voordeel behaald worden in de verdere verduurzaming van de industrie in Nederland.

Naast het belang van het creëren van economische waarde, zien we in de (herijkte) havenvisie ook een toegenomen aandacht voor maatschappelijke waarde. Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam en spreker op het Havencongres, geeft aan dat er gezamenlijk ingezet wordt op verdere uitbouw van de koploperspositie van de haven van Rotterdam op het gebied van energietransitie en logistiek. Ook onze nieuwe voorzitter Atzo Nicolaï deelt hierover zijn visie. Deze thema’s rondom de haven van de toekomst worden geadresseerd op het 38e Havencongres Rotterdam op 21 april 2020.

Er is meer! Topsprekers delen hun kennis en inzichten over globale ontwikkelingen met impact op de Rotterdamse haven. Roelof Hemmen (BNR) interviewt bijvoorbeeld Ed Kronenburg, oud-ambassadeur Bejing over zijn ervaringen met grootmacht China en haar investeringskracht. Hoe moeten wij handelen? “Nederland en Europa moeten hun zaken op orde hebben om de concurrentie met China aan te kunnen. Ook om een eigen, onafhankelijke positie in te kunnen nemen in de globale handelscontext. Alleen op die manier kan een evenwichtige handelsrelatie met China tot stand worden gebracht, een gelijk speelveld gebaseerd op reciprociteit.” Benieuwd naar het verhaal van Ed Kronenburg en topman ambassador Alan Wolff van de World Trade Organisation? We creëren gewoon ons eigen Rotterdam Port Economic Forum op 21 april, mis het niet!

Laat u inspireren en meld u vóór 20 februari aan via de aanmeldbutton! Deltalinqs-leden ontvangen een korting van € 100,- p.p. onder vermelding van DELTA100.

AANMELDEN