38e Havencongres Rotterdam en 11e Rotterdam Energy Port

38e Havencongres Rotterdam en 11e Rotterdam Energy Port

Jaarlijks werken we inhoudelijk samen aan twee havenbijeenkomsten van Management Producties. In verband met COVID-19 geven we u een update over beide events, waarop de leden met korting kunnen inschrijven: het Havencongres Rotterdam op 29 september en Rotterdam Energy Port op 28 oktober 2020.

38e Havencongres Rotterdam
Programma in het kort:

  • Langetermijnimpact COVID-19 op onze haven, economie, innovatie en samenwerking.
  • De vrije wereldhandel staat onder druk, nationalisme neemt toe en de grootmachten krijgen nog meer macht, zoals China. Welke impact heeft dat op onze haven?
  • In gesprek over de nieuwe wereld, ambities, transitiepaden, gericht op het blijvend creëren van maatschappelijke en economische waarde, inclusief havennota en herijkte havenvisie.
  • Onze voorzitter Atzo Nicolaï draagt bij op het podium alsook directeuren van Unilever, CMA-CGM Global, Port of Rotterdam. WTO, Ministerie van IenW, Van Oord, Neele-Vat en Insitituut Clingendael.

11e Rotterdam Energy Port
Programma in het kort:

  • Onze energie-infrastructuur versterken, de backbone voor de energietransitie.
  • We zetten in op Rotterdam als dé waterstofhub voor Noordwest-Europa.
  • Een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem voor een circulaire economie.
  • De randvoorwaarden en financiering van de transities.
  • Onze programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt is dagvoorzitter.

Als kennispartner van deze topcongressen mag Deltalinqs haar leden € 100,- korting p.p. aanbieden. Wilt u tegen gereduceerd tarief bij één van de inspirerende netwerkevents aanwezig zijn, meldt u zich dan vóór 6 juli 2020 aan via www.havencongres.nl of www.rotterdamenergyport.nl met code DELTA100. De congressen worden georganiseerd volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen.