H-vision: backbone door haven Rotterdam stimulans voor komst waterstofhub

H-vision: backbone door haven Rotterdam stimulans voor komst waterstofhub

Het projectteam van H-vision ziet de aankondiging van het Havenbedrijf Rotterdam om met partners een waterstofnetwerk door de haven aan te leggen als een stimulans voor de vorming van een internationale waterstofhub in Rotterdam.

H-vision stelt tevens vast dat alle waterstofprojecten die in Rotterdam in ontwikkeling zijn een gemeenschappelijk doel kennen: het terugbrengen van CO2-uitstoot en de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem actief vormgeven.

H-vision verschilt van andere projecten doordat het waterstof ontwikkelt op basis van aardgas en met gebruik van raffinaderijgassen. Hierdoor is het in staat vroegtijdig en op zeer grote schaal zogeheten blauwe waterstof te produceren.

Het voordeel van H-vision is dat de productie van blauwe waterstof niet wordt begrensd door de nog beperkt beschikbare duurzame elektriciteit van offshore windparken, die nodig is voor de productie van groene waterstof. De industrie krijgt met blauwe waterstof al op korte termijn zekerheid van continue beschikbaarheid van klimaatneutrale brandstof voor hun processen. Dit verschaft bedrijven de komende jaren de mogelijkheid tijdens onderhouds- en investeringscycli de installaties voor proceswarmte op hun bedrijfsterreinen voor waterstof geschikt te maken. Op termijn is deze infrastructuur ook geschikt voor groene waterstof, wanneer deze in de door de industrie benodigde volumes kan voorzien.

De implementatie van het blauwe waterstofconcept zou de gewenste waterstofeconomie met tenminste 15-20 jaar naar voren kunnen halen en helpt de Nederlandse overheid aanzienlijk met het realiseren van de klimaatdoelen voor 2030. H-vision is daarmee de belangrijkste wegbereider voor de waterstofeconomie die uiteindelijk gebaseerd zal zijn op groene waterstof.

Als onderdeel van het waterstofnetwerk hebben Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie aangekondigd een waterstofbackbone door het havengebied te realiseren; een hoofdinfrastructuur die waterstof door de haven transporteert. Beide bedrijven zijn met hun H-vision partners in overleg hoe beide projecten elkaar kunnen versterken.