Mobiliteit- en verkeersmanagement

De aanleg van ‘harde’ infrastructuur dient te worden gerealiseerd in combinatie met ’zachte’ maatregelen die de mobiliteit bevorderen.
Deltalinqs bereidt in samenwerking met de Verkeersonderneming een pakket aan ‘zachte’ maatregelen voor om de doorstroming van het wegennet op korte termijn te garanderen. Dit pakket bestaat uit maatregelen waarin ook de bedrijven een belangrijke rol hebben. Prioriteit krijgen onder meer organisatorische maatregelen die snel moeten leiden tot een betere benutting van rijksweg A15.

Focus Deltalinqs
- verbeteren verkeersmanagement rijksweg A15
- verbeteren van incidentmanagement
- verbeteren voorwaarden collectief bedrijfsvervoer
- realiseren openbaar vervoer in het havengebied
- bevorderen openbaar en besloten vervoer over water
- inzetten op maatregelen als spitsmijden, carpoolen.

             

Login

Username
Password