Het spoor van de toekomst 24.04.2015

Het spoor van de toekomst Het spoor, als modaliteit voor goederenvervoer, biedt kansen voor de Rotterdamse haven, maar staat in de nabije toekomst ook nog behoorlijk onder druk. Hoe we daar als Deltalinqs namens het bedrijfsleven mee om moeten gaan kwam aan de orde tijdens de lentelezing op woensdag 23 april jongstleden. De aanleg van het derde spoor bij Emmerich-Oberhausen en het einde van de technische levensduur van de Calandbrug leiden tijdelijk tot een...
Lees verder »

RDM Trainingsplant een unieke schakel 21.04.2015

RDM Trainingsplant een unieke schakel Cees Jan Asselbergs, algemeen adviseur Deltalinqs: “Het opleiden en trainen van mensen in de procestechniek vereist een op de praktijk toegesneden leeromgeving. Een locatie waarin mbo- en hbo-jongeren hun toekomstige werkplek herkennen en waar technici zich verder kunnen bekwamen in de vereisten binnen de procesindustrie. De cultuur van veilig werken is standaard. De RDM Trainingsplant speelt in op die behoefte.” Op de openingsdag van Maintenance Next krijgt ook...
Lees verder »

SOM-training voor havenbedrijfsleven 20.04.2015

SOM-training voor havenbedrijfsleven Samen met het Havenbedrijf Rotterdam en WesselinkVanZijst heeft Deltalinqs ‘University’ op 14 en 15 april jl. de Strategisch OmgevingsManagement (SOM)-training uit het basiscurriculum georganiseerd. De SOM-training geeft inzicht in de relatie tussen bedrijven en hun omgeving en geeft de juiste handvatten om deze relatie te verstevigen en te onderhouden. In ons drukke Rijnmondgebied, waar wonen, werken en recreëren naast elkaar bestaan, moeten we tot een duurzame dialoog komen. Zeker in de omgang...
Lees verder »

 
             

Login

Username
Password