Beleidsregels Provinciale PAS (NOx) 29.06.2015

Beleidsregels Provinciale PAS (NOx) Vanaf 1 juli 2015 kunnen de eerste Natuurbeschermingswetvergunningen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden aangevraagd en meldingen worden gedaan. De Omgevingsdienst Haaglanden voert deze regeling voor de provincie Zuid-Holland uit. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geeft invulling aan de Nederlandse stikstofproblematiek, borgt de doelstellingen van het Europese natuurbeleid en creëert ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. De ministeries van EZ, I&M, Provincies werken binnen de PAS - samen met...
Lees verder »

Pilot waterveiligheid Botlek 19.06.2015

Pilot waterveiligheid Botlek In het Advies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden wordt geadviseerd te onderzoeken hoe inwoners en bedrijven in mainport Rotterdam in de toekomst beschermd kunnen blijven tegen overstromingen. De Botlek is één van de vier buitendijkse gebieden waar onderzoek wordt gedaan. Dit hooggelegen gebied wordt door stormvloedkeringen beschermd waardoor de kans op wateroverlast gering is. Toch vraagt de ligging aan rivieren en zee, en het ontbreken van dijken, om onderzoek. Het Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente...
Lees verder »

Nederland hoogste inspectielasten in Noordwest-Europa 18.06.2015

 Nederland hoogste inspectielasten in Noordwest-Europa Tarieven in Rotterdam 45 tot 72% hoger dan in Antwerpen Onderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten uitvoeren toont aan dat de inspectie- en toezichtlasten in Nederland aanzienlijk hoger liggen dan die in de rest van Noordwest-Europa. Met name de controles die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert in de haven van Rotterdam zijn een stuk duurder dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Voor reguliere importcontroles is het verschil...
Lees verder »

 

Kalender

2015-07-07Zomerborrel 'Visuele identiteit en restyle’
2015-09-07Overleg Wethouder Langenberg
2015-09-08Bestuur Deltalinqs
2015-09-15Masterclass 'Stikstofdepositie' (Antea Groep)
2015-10-01Masterclass ‘Migratie besturingssysteem’ (Tebodin)
2015-10-13Bijeenkomst buitengewone leden

 
             

Login

Username
Password