Winterlezing - ‘Risicobenadering als uitgangspunt PGS’ 24.02.2015

Winterlezing - ‘Risicobenadering als uitgangspunt PGS’ Op 19 februari 2015 heeft de Winterlezing in het teken gestaan van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Insteek was om breed een discussie te voeren ten aanzien van de PGS en met name in te gaan op PGS 15 en PGS 29. ‘Vooralsnog worden er geen specifieke knelpunten voorzien bij de actualisatie van de PGS 29’ kon men lezen in het plan van aanpak van de PGS organisatie begin 2013. Op dit moment...
Lees verder »

Werkbezoek Commissie EHMD 19.02.2015

Werkbezoek Commissie EHMD De leden van de Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD) van de gemeente Rotterdam hebben op woensdag 18 februari 2015 een bezoek gebracht aan de bedrijven Botlek Tank Terminal en BP Raffinaderij Europoort. Algemeen Directeur Charles Smissaert van Botlek Tank Terminal en Refinery Manager Emilio Marin van BP Raffinaderij Europoort zijn in de bedrijfsbezoeken nader ingegaan op de thema’s veiligheid, economisch belang, investeringsklimaat, duurzaamheid, werkgelegenheid en bereikbaarheid. ...
Lees verder »

Zienswijze PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) 17.02.2015

Zienswijze PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) De staatssecretaris van Economische Zaken heeft, ook namens de minister van Infrastructuur en Milieu, het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015 – 2021 en het ontwerp van de Regeling begin dit jaar vrijgegeven voor inspraak. De ontwikkeling van het HIC en daarin gelegen bedrijven worden al enige jaren geconfronteerd met juridische onzekerheden en risico’s bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen en projecten. In de praktijk moeten bedrijven zelf aantonen dat hun NOx...
Lees verder »

 
             

Login

Username
Password