Verkeershinder A15 en N218 21.08.2014

Verkeershinder A15 en N218  Vrijdag 22 augustus 00.00 uur tot maandag 6 oktober 05.00 uur Rijkswaterstaat voert van vrijdag 22 augustus 00.00 uur tot maandag 6 oktober 05.00 uur werkzaam­heden uit op de Hartelbrug. Vanaf de Hartelbrug komt er naast de bestaande aansluiting op de A15 een extra afslag richting de nieuwe Botlekbrug. In verband met de werkzaamheden zijn er deze periode minder rijstroken beschikbaar. Beschikbare rijstroken Tussen vrijdag 21.00 uur en maandag 05.00 uur...
Read more »

Opleidingstraject vergunningaanvrager NOx voor rekeninstrument AERIUS wordt steeds concreter 13.08.2014

Opleidingstraject vergunningaanvrager NOx voor rekeninstrument AERIUS wordt steeds concreter De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de stikstofproblematiek. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. De Tweede Kamer heeft op 24 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel en het ligt voor de hand dat de wet in maart 2015 geïmplementeerd wordt. Het rekeninstrument AERIUS is één van de pijlers van PAS. AERIUS...
Read more »

Revisie ISPM aanleiding voor aanpassing handboek SMHV 04.08.2014

Revisie ISPM aanleiding voor aanpassing handboek SMHV ISPM 15 is al 11 jaar een wereldstandaard voor fytosanitaire maatregelen voor verpakkingshout Om de overdracht van levend ongedierte tegen te gaan zijn internationaal afspraken gemaakt over de behandeling van verpakkingshout. Die behandeling bestaat eruit dat verpakkingshout vóór gebruik wordt verwarmd in een droogkamer, tot de kern van het hout gedurende 30 minuten lang een temperatuur van minimaal 56 graden heeft. Daarmee is al het levende ongedierte gedood. De...
Read more »

 

Calendar

2014-09-01Klankbordbijeenkomst 3e Spoor Betuweroute
2014-09-04Overleg Directie HbR
2014-09-09Bestuur Deltalinqs
2014-09-10DU-Masterclass ‘Veiligheid, Cultuur & Leiderschap'
2014-09-11Zomerlezing Thema 'Water'
2014-09-13EMO Open

 

Mailinqs

 
143 | juli 2014
31-07-2014
 
142 | juni 2014
30-06-2014
 
141 | mei 2014
30-05-2014
 
140 | april 2014
30-04-2014
 
139 | maart 2014
31-03-2014
 
137 | januari 2014
31-01-2014
             

Login

Username
Password