Ontheffing Flora- en Faunawet 2015-2020 29.05.2015

Ontheffing Flora- en Faunawet 2015-2020 Op 31 maart 2015 heeft de omgevingsdienst Haaglanden in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de door de Faunabeheer-eenheid aangevraagde ontheffing voor het opzettelijk verontrusten van meeuwen afgegeven. De huidige ontheffing is tot 31 december 2019 van kracht  en kan aan bedrijven worden voorgeschreven. Op dit moment maken zo’n 35 bedrijven in de Rotterdamse haven gebruik van de ontheffing die bij de Fauna Beheer Eenheid Zuid-Holland (FBE) dient te worden...
Read more »

Finalisten Rotterdams Havenevenement 2015 bekend 29.05.2015

Finalisten Rotterdams Havenevenement 2015 bekend Op donderdag 11 juni aanstaande vindt de tweede editie van het Rotterdams Havenevenement plaats. Tijdens dit feestelijke event worden twee titels en twee prijzen uitgereikt aan talenten die leren en/of werken in de Rotterdamse haven. Het Rotterdams Havenevenement is een initiatief van de STC-Group, Deltalinqs, Marine Club Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Jong Havenvereniging. Met de organisatie van het Havenevenement willen de initiatiefnemers onderstrepen dat de Rotterdamse haven een fantastische werk- en leerplek...
Read more »

Financiële bijdrage I&M Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 21.05.2015

Financiële bijdrage I&M Gebiedsgericht Grondwaterbeheer De bedrijven in de haven van Rotterdam besteden jaarlijks veel geld aan onderzoek en sanering van grond- en grondwaterkwaliteit. Deltalinqs maakt zich hard voor een ‘gebiedsgerichte aanpak’: het monitoren en beheren van de grondwaterkwaliteit in het havengebied waardoor verspreiding van verontreinigd grondwater naar de omliggende gebieden wordt voorkomen. Efficient en kosteneffectief. De gemeente Rotterdam met partners Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en DCMR is in 2011 een pilot in de Botlek gestart....
Read more »

 
             

Login

Username
Password