Deltalinqs teleurgesteld in besluit Raad van State over toestaan woningbouw 24.07.2014

Deltalinqs teleurgesteld in besluit Raad van State over toestaan woningbouw De behandeling van de door Deltalinqs ingebrachte bezwaren tegen het bestemmingsplan Hoek van Holland – Woongebied, waarmee het onder meer mogelijk wordt 100 nieuwe woningen op voormalige sportvelden aan de Lemaireweg in Hoek van Holland te bouwen, heeft geen weerklank gevonden en is op niets uitgelopen. Een zevental bedrijven heeft daarom samen met Deltalinqs beroep ingesteld bij de Raad van State. Ook tegen het besluit om hogere grenswaarden voor geluid, is in...
Read more »

Verkeersmaatregel Harmsenbrug biedt een goed compromis 16.07.2014

Verkeersmaatregel Harmsenbrug biedt een goed compromis De verkeersmaatregel die Rijkswaterstaat in de zomermaanden treft ten aanzien van de Harmsenbrug levert wat Deltalinqs betreft een goed compromis op voor de Rotterdamse haven. Deltalinqs reageert hiermee op het voornemen van Rijkswaterstaat om de Harmsenbrug tijdens de zomerperiode alleen in de weekenden volledig vrij te geven voor personenvervoer. In deze periode is er een sterke toename van toeristisch verkeer via Voorne-Putten. Mede op aandringen van Deltalinqs hoeft het vrachtverkeer in deze...
Read more »

DeltaPORT Donatiefonds ondersteunt tal van projecten 11.07.2014

DeltaPORT Donatiefonds ondersteunt tal van projecten Het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds heeft in haar jongste vergadering een forse financiële bijdrage toegezegd aan het project Aktie Frisse Lucht van Humanitas. Het project maakt het mogelijk dat kinderen die om sociaaleconomische redenen nooit met vakantie kunnen gaan nu wel een week lang kunnen verblijven bij gastgezinnen in Zeeland. Ook is een donatie toegekend aan de stichting Open Monumentendag Rotterdam voor de organisatie van een Klassendag, waarbij leerlingen uit de...
Read more »

 

Calendar

2014-09-04Overleg Directie HbR
2014-09-09Bestuur Deltalinqs
2014-09-10DU-Masterclass ‘Veiligheid, Cultuur & Leiderschap'
2014-09-13EMO Open
2014-09-18Masterclass 'Strategische inzet van flexibele schil' (TMC)
2014-10-07Bijeenkomst contractorleden

 

Mailinqs

 
142 | juni 2014
30-06-2014
 
141 | mei 2014
30-05-2014
 
140 | april 2014
30-04-2014
 
139 | maart 2014
31-03-2014
 
137 | januari 2014
31-01-2014
 
133 | oktober 2013
31-10-2013
             

Login

Username
Password