Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Het DEF-jaarprogramma voor 2017 bestaat uit zeven Letters of Cooperation, waarin de duurzaamheidsdoelstellingen, activiteiten en verwachte resultaten staan beschreven.

 

Meer informatie?

Alice Krekt

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum

Nieuws

Midden

Uniper en ENGIE stoppen per half september met ROAD, het project voor afvang van CO₂ bij één van de kolencentrales en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee. Een teleurstelling voor alle betrokken partijen.

Midden

Elektrificatie en omzetting van elektriciteit in andere producten, hoe pakken ze dat aan vlak over de grens in Duitsland? Dat kunt u ontdekken op 13, 14 en 15 september 2017.

Midden

Samenwerken voor een toekomstbestendig bedrijfsleven. Onder deze titel publiceert Deltalinqs Energy Forum zijn halfjaarbericht 2017.

Midden

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om chemicaliën en brandstoffen te maken uit CO2. Sterker nog: in andere landen gebeurt dit al.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina