Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Meer informatie?

Cees Jan Asselbergs

Algemeen Adviseur
010 - 40 20 310

Nieuws

Midden

Het zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en bedrijfsleven moeten zijn om reststromen niet als afval te zien, maar beter te benutten.

Midden

Waterstof in Transport: hoe snel kan het gaan? Dit thema staat bij het Ministerie van I&M centraal tijdens de middagbijeenkomst Trucks en Utiliteitsvoertuigen van het Nationaal Waterstofplatform op 25 augustus 2016.

Midden

Bedrijven die hinder ervaren bij de internationale handel in afval-/reststoffen als secundaire grondstof, kunnen vanaf nu een beroep doen op de Green Deal North Sea Resources Roundabout.

Midden

“Ja, er vindt consolidatie plaats op gebied van energie, chemie en raffinage. En ja, we moeten veranderen”, zegt Jan van der Eijk.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina