Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Meer informatie?

Cees Jan Asselbergs

Algemeen Adviseur
010 - 40 20 310

Nieuws

Midden

“De partners in het Rotterdam Climate Initiative - gemeente Rotterdam, DCMR, Havenbedrijf en Deltalinqs – zijn verheugd over de verbreding van hun coalitie met de provincie Zuid-Holland: de gouden vijfhoek.” 

Midden

Overtollige warmte uit industriële processen wordt zoveel mogelijk hergebruikt, maar een deel gaat als restwarmte via koeltorens de lucht in. Dat kost ook de nodige energie aan pompen en ventilatoren.

Midden

De druk op natuurlijke hulpbronnen neemt toe en daar zijn we allemaal – consumenten en producenten - verantwoordelijk voor.

Midden

Dat de ideeën over de juiste transitiepaden verschillen, is op zich geen probleem.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina