Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Het DEF-jaarprogramma voor 2017 bestaat uit zeven Letters of Cooperation, waarin de duurzaamheidsdoelstellingen, activiteiten en verwachte resultaten staan beschreven.

 

Meer informatie?

Alice Krekt

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum

Nieuws

Midden

Veilig hergebruik van asbestplaten moet binnenkort mogelijk worden. Binnen het door Deltalinqs opgestarte onderzoekstraject ASBETER wordt CO2 gebruikt om asbest te vernietigen.

Midden

Met de ondertekening van een convenant geven de rijksoverheid en het Nationaal LNG Platform een nieuwe impuls aan de LNG-markt. De transitie van LNG naar bio-LNG staat daarbij centraal.

Midden

Goeree-Overflakkee is volop aan de slag met de energietransitie. Het eiland wil in 2020 al energieneutraal zijn. Sterker nog, het is mogelijk om uiteindelijk een overschot aan duurzame energie te produceren.

Midden

In het Rotterdamse havenindustrieel complex is behoorlijk wat dakoppervlak dat zich prima leent voor de installatie van zonnepanelen. Een mooie gelegenheid om te verduurzamen.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina