Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Meer informatie?

Cees Jan Asselbergs

Algemeen Adviseur
010 - 40 20 310

Nieuws

Midden

Binnen de thermische valorisatie zijn technologieën voor gasification en pyrolyse familie van elkaar, maar wel met specifieke eigenschappen en voordelen.

Midden

Er bestaat in Nederland nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze definiëring van de duurzaamheid van waterstof. Duurzame waterstof is niet hetzelfde als hernieuwbare waterstof uit zon, wind of biomassa.

Midden

De Centrale Afvalwaterzuivering in de Botlek CAB) is nog slechts één handtekening verwijderd van realisatie.

Midden

Ecofys heeft in opdracht van Deltalinqs onderzocht op welke manier de uitkoppeling van industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied kan worden ondersteund.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina