Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Meer informatie?

Cees Jan Asselbergs

Algemeen Adviseur
010 - 40 20 310

Nieuws

Midden

Deltalinqs en haar leden zijn direct of indirect betrokken bij een aantal actuele en van belang zijnde initiatieven rondom de CO2-discussie, onder andere met het doel om mee te werken aan een integraal beleid waar het bedrijfsleven op kan bouwen.

Midden

De workshop Verwaarding reststromen van 22 juni jongstleden heeft tal van nog nader te onderzoeken reststromen opgeleverd. Dit Deltalinqs-project krijgt dan ook een vervolg.

Midden

Stilstand is achteruitgang, ook in deze woelige tijden. Hoewel voor de buitenstaander niet altijd zichtbaar, is het industriecluster volop in beweging.

Midden

Met het bijgestelde programma van Horizon 2020 kondigde de Europese Commissie afgelopen juli aan dat zij 8,5 miljard euro investeert in onderzoek en innovatie in 2017.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina