Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Het DEF-jaarprogramma voor 2017 bestaat uit zeven Letters of Cooperation, waarin de duurzaamheidsdoelstellingen, activiteiten en verwachte resultaten staan beschreven.

 

Meer informatie?

Alice Krekt

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum

Nieuws

Midden

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit

Midden

Han Weber, Gedeputeerde Zuid-Holland, bezocht in augustus op uitnodiging van het Deltalinqs Energy Forum een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven.

Midden

Startup Fest Europe heeft PlantOne Rotterdam uitgekozen als locatie voor het evenement New Materials dat maandag 25 september plaatsvindt.

Midden

Projecten met waterstof commercieel levensvatbaar maken met focus op ‘het rijden op waterstof’. Dat is het belangrijkste doel van Robert Dencher, de nieuwe voorzitter van het H2-platform.

Businessplatforms

Energie-efficiency

LNG

Waterstof

Biobased Economy

U bent hier

Deel deze pagina