Agenda

Webinar Update waterstofprojecten in de mainport Rotterdam

Waterstof is één van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. De CO2-uitstoot moet dan immers met minimaal 49% gedaald zijn t.o.v. 1990 en zelfs met 55% volgens de aangescherpte EU-regels. Het Haven Industrieel Complex werkt op dit moment al hard aan de hiervoor noodzakelijke stappen, voortgekomen uit het Rotterdams Klimaatakkoord.

In dit webinar wordt u allereerst kort meegenomen in de kenmerken van waterstof. Daarna volgt een update van de lopende projecten in de mainport Rotterdam door een aantal Deltalinqs leden die hierbij direct betrokken zijn. Vervolgens wordt stilgestaan bij de noodzaak voor realisatie van een waterstofbackbone. Tot slot is er ruimte voor vragen vanuit de deelnemers en een korte discussie. Kortom: een update voor en door leden!

Het programma:
Waterstof als brandstof voor de industrie
Mathijs Groenewegen, BP

  • De kenmerken van waterstof
  • Update projecten H-vision (blauwe waterstof) en groene waterstof (d.m.v. elektrolyse)

Energiemix & Infrastructuur in Zwaar Transport & Overslag
Diederick Luijten, Air Liquide

  • Update projecten Roadmap Duurzaam Zwaar Wegtransport, emissievrije transitie in de binnenvaart, CHAIN en synfuels

Noodzaak realisatie waterstoftransportnet (regionale backbone)
Randolf Weterings, Havenbedrijf Rotterdam

  • Toelichting op de mogelijkheden van benutting van het aardgasnetwerk voor waterstof
  • Blik op het Nederlandse waterstofnetwerk van de toekomst
  • Inzicht in de ontwikkeling van de backbone H2 in de Rotterdamse haven
Datum en tijdstip:
2021-03-30T15:00:00 2021-03-30T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-02-23T08:30:00 2021-03-29T17:00:00