Vacatures

 • Beleidsadviseur / secretaris

  Logo Deltalinqs_RGB.jpg

   

   


  Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij onze ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. De activiteiten van de mainport Rotterdam dragen voor 6,2% bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en er wordt direct en indirect werk geboden aan een kleine 400.000 mensen.

  Deltalinqs zet zich in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. Met ondernemerschap en innovatie als uitgangspunt, heeft Deltalinqs haar activiteiten geclusterd rondom diverse thema’s: de energie- en grondstoffentransitie, de sociale transitie (arbeidsmarkt & onderwijs), ruimte voor ondernemen binnen een gezonde en veilige omgeving, integriteit en digitalisering en infrastructuur & bereikbaarheid. Deltalinqs kent enkele lidverenigingen waarvan ook het secretariaat wordt gevoerd.

  Het bureau is met zo’n twintig medewerkers gevestigd aan de Waalhaven in Rotterdam.

  Voor het domein infrastructuur & bereikbaarheid en de lidvereniging VRTO (Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators) zijn wij op zoek naar een fulltime

  Beleidsadviseur / secretaris

  die bij voorkeur ervaring heeft met: het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving (lobby), belangenbehartiging voor een sterke gemeenschap (community) en het versterken van onderlinge kennis en kunde (leren en inspireren).

  Tegen die achtergrond zoeken wij een zelfstandige professional die:

  • naast een belangenbehartiger en lobbyist ook een zelfstandig secretaris is;
  • ontwikkelingen op het beleidsgebied goed volgt en tijdig hierop anticipeert;
  • medeopsteller is van de Deltalinqs-strategie;
  • mede zorgt dat de (bijeenkomsten van) commissies en werkgroepen van het domein en de lidvereniging optimaal gefaciliteerd worden;
  • effectief contacten legt en onderhoudt op alle niveaus met leden, politici, bestuurders, overheden en overige actoren in het netwerk van Deltalinqs;
  • actief zal zijn op diverse dossiers met stakeholders in met name Rotterdam, Den Haag en Brussel.


  Wij bieden

  • een uitdagende en zelfstandige fulltime positie met goede ontwikkelmogelijkheden in een enerverende wereld;
  • werken vanuit een kleine, slagvaardige organisatie met impact;
  • uitstekende arbeidsvoorwaarden; waaronder een marktconform salaris, een leaseautoregeling en 31,5 vakantiedagen per jaar.


  Voor de functie geldt

  • academisch denk- en werkniveau;
  • een generalist met sterke communicatieve, creatieve en diplomatieke eigenschappen;
  • minimaal vijf jaar werkervaring, het liefst in (of raakvlakken hebbende met) de wereld van belangenbehartiging en/of het beleidsveld.


  Solliciteren

  Reageren? Stuur je motivatie met CV naar Bas Janssen, directeur Deltalinqs. Voor vragen naar aanleiding van de vacature bel (06) 51 17 82 63 of kijk op www.deltalinqs.nl.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Projectleider Energietransitie

  Logo Deltalinqs_ClimateProgram_RGB.jpg

   

   


  Deltalinqs is de ondernemersvereniging die de belangen behartigt van 95% van alle haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Gezamenlijk zijn onze 700 leden verantwoordelijk voor 6,2% van het Bruto Nationaal Product, verzorgen zij energie, (basis)grondstoffen en goederentransport voor Nederland en achterland, bieden zij direct en indirect werkgelegenheid aan ruim 385.000 mensen en zijn ze verantwoordelijk voor ongeveer 17% van de nationale CO2 uitstoot.

  Het Deltalinqs Climate Program (DCP) is een apart programma onder de vleugels van Deltalinqs. Hierin werken we met onze leden en partners aan de energie- en grondstoffentransitie. Binnen DCP staan drie onderwerpen centraal: 1) De energiemix van de toekomst en bijbehorende infrastructuur, 2) Duurzame brandstoffen als waterstof, elektrificatie en renewables (zowel afval als biobased) en 3) De grondstoffentransitie. Het programma van DCP voor 2021 staat in ons programmaboekje: Letters of Coöperation 2021 en de verduurzamingsvisie is bovendien te zien in onze animatie.

  Jouw rol
  Als projectleider energietransitie werk jij onder andere aan:

  • Projecten waarmee we het haven en industrieel complex gaan verduurzamen:
   • De waterstoftransitie, bijvoorbeeld in ons waterstofproject H-vision. Je werkt als teamlid mee in de verschillende werkgroepen, zoals de stakeholder management- en subsidiewerkgroep.
   • Elektrificatie van de industriële processen, waar het zwaartepunt ligt op het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE). Je helpt het FLIE-team producten te ontwikkelen die onze leden helpen bij de elektrificatie van hun processen.
   • Opstarten van nieuwe projecten door beleid en subsidies te matchen. Dit doe je enerzijds door onze leden te informeren en adviseren over bestaande subsidieregelingen en anderzijds door te lobbyen voor passende subsidies voor onze leden.
  • Verbinden van overheidsbeleid met projecten van bedrijven:
   • Secretaris van de klimaattafel Rotterdam en het Versnellingshuis: klimaatprojecten van onze leden, die vanwege juridische, financiële en andere belemmeringen vertraging opleveren, worden door de partners van het versnellingshuis vooruit geholpen. Jij bent eerste aanspreekpunt voor de intake en begeleidt ze verder in samenwerking met de partners.
   • Consultaties met betrekking tot de energie- en grondstoffentransitie. Je bent op de hoogte van aankomende consultaties, je maakt samen met de programmadirecteur de afweging of wij erop willen reageren en verzorgt afstemming met onze achterban om tot een passende reactie te komen.
  • Inspiratie en informatie aan onze leden:
   • Samen met het DCP-team verzorg je bijeenkomsten voor onze leden over nieuwe marktontwikkelingen of projectkansen.
  • Jouw eigen ideeën. Binnen ons kleine team is er ook alle ruimte om, in overleg, nieuwe projecten op te pakken.


  Jouw profiel
  Als projectleider energietransitie ben jij:

  • intrinsiek gemotiveerd om de energie- en grondstoffentransitie te realiseren;
  • in staat te opereren binnen een complex speelveld, met veel verschillende stakeholders en belangen;
  • gestructureerd en je hebt oog voor belangrijke details; je vindt het bijvoorbeeld interessant om consultaties voor wetgeving en subsidies te analyseren en met leden te bepalen hoe we hier op in kunnen spelen;
  • een teamspeler en leg je makkelijk goed contact met mensen;
  • universitair geschoold, het liefst in de technische bestuurskunde, chemische technologie, werktuigbouwkunde, rechten of bedrijfseconomie met relevante vakken gericht op energietransitie;
  • al enkele jaren (minimaal 5 jaar) werkzaam in een relevant vakgebied;
  • vloeiend sprekend in de Nederlandse en Engelse taal.


  Wij bieden

  • een centrale positie in de transitie van de Rotterdamse haven, waar je echt een verschil kan maken. Je werkt aan de stappen die gezet moeten worden, door bestaande, grote industrieën te helpen verduurzamen;
  • een zelfstandige functie. Je komt te werken in een klein team dat samen deze uitdaging aangaat;
  • een enorm netwerk van grote en kleine spelers in de haven die samen werken aan de energie- en grondstoffentransitie;
  • een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.


  Solliciteren?
  Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan vóór 20 november je motivatie met CV naar Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Maak duidelijk waarom jij ons kan helpen het verschil te maken. Vragen naar aanleiding van de vacature: krekt@deltalinqs.nl.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 •