Succesvolle workshop geharmoniseerde incidentenprocedures

Succesvolle workshop geharmoniseerde incidentenprocedures

In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied.

Hierin staan afspraken beschreven, die we gebiedsbreed hebben gemaakt om in het geval van incidenten de hulpdiensten zo efficiënt mogelijk op te roepen en ook zo goed mogelijk te communiceren. De Centraal Post Deltalinqs, gevestigd bij Trigion, speelt hierin een rol. Zo zijn zij betrokken bij het laten landen van de traumaheli, hebben zij een officiële rol bij buisleidingincidenten en uiteraard de informatievoorziening naar buurbedrijven in geval van incidenten. Maar ook die hulpdiensten scheppen hebben verwachtingen van bedrijven en vice versa. Deltalinqs heeft inmiddels geïnvesteerd in een nieuw digitaal systeem, enerzijds omdat de techniek verouderd is en anderzijds om de bereikbaarheid van de uithoeken in het gebied verder te verbeteren. Echter de dienstverlening van en naar de Centraal Post toe kan beter.

Om alle vragen en behoeften met elkaar te bespreken heeft Deltalinqs op dinsdag 13 februari jl. een bijeenkomst georganiseerd die alle ins en outs met betrekking tot de organisatie van betrokkenen bij incidenten op de kaart zet. Marko Oudenaarden en John Korteweg van DCMR lichtten toe hoe nu precies conform de gedragslijn moet worden gemeld. Ook gingen zij nader in op een aantal aandachtspunten bij het doen van meldingen of het oefenen van bedrijfsprocedures. Frank de Krom van de Centraal Post en Hans Koole van Flash Private Mobile Networks gingen nader in op de functionaliteit van het netwerk, de veranderingen met betrekking tot het gebruik en de kwaliteitsslag die ermee is gemaakt en nog gemaakt kan worden.

Na de pauze hebben de hulpverleners hun rollen en verwachtingen aan de hand van pakkende presentaties toegelicht. Huib Kuiper van de Meldkamer Ambulancezorg ging in op de hectiek die er kan zijn in een meldkamer. Hij benadrukte het belang dat de melder van een hulpvraag getuige is bij een ongeval, zodat hij ook de juiste informatie kan geven op de (standaard) vragen die worden gesteld. Veel bedrijven hebben melding van ongevallen wel georganiseerd, maar vaak bij één persoon die meldt uit hoofde van zijn functie (bijvoorbeeld beveiligingsbeambte).

Marco van de Berg, basemanager van de Lifeliner 2, ging nader in op de procedure die wordt gevolgd indien de traumaheli wordt gestuurd. Hij benadrukte het belang van het organiseren van heliplatforms op bedrijfsterreinen en de noodzaak van goede afspraken tussen buurbedrijven. Natuurlijk kan de heli overal landen, maar indien dit niet op een heliplatform is, kan dat ook op plaatsen die wellicht minder wenselijk zijn. Snel handelen is belangrijk. Elke bestemming in de Rotterdamse haven is bereikbaar tussen twee en acht minuten.

Ed Jaspers van de Divisie Havenmeester (DHMR) lichtte diverse taken en verantwoordelijkheden van het Havenbedrijf toe in het kader van repressie en hulpverlening. Naast de toelichting van de diverse GRIP-codes (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) gaf hij ook aan hoe nauw de samenwerking tussen verschillende diensten is en moet zijn. "De Zeehavenpolitie is bij incidenten verantwoordelijk voor begidsen, evacueren, regelen verkeer, afzetten en afschermen, handhaven openbare orde, et cetera," aldus Gerrit Nuis. Politie kan zelfstandig maar zal vaak juist samen optrekken met andere diensten.

Als laatste van de sprekers lichtte Martin van de Watering van de Gezamenlijke Brandweer (GB) de publiek-private rol van de GB toe. Van Industriële Brandbestrijdingspool (IBP) tot diverse specialismen als hoogte- & dieptereddingsteam, schermpool (bij morsingen op het water), scheepsbrandbestrijding en gaspakkeninzet. Ook hij pleitte voor goede begidsing, goede herkenbaarheid van bedrijfsdeskundigen en het doorgeven van juiste informatie.

De workshop werd afgesloten met de boodschap: "Gebruik het mobilofoonnet niet alleen wanneer het moet, maar ook wanneer het kan. Verplaats uzelf in de buren; zichtbare activiteiten in het kader van incidentbestrijding genereren onrust." De middag werd goed gewaardeerd, met een opkomst van circa 100 personen.

Storingen, vragen, te lange wachttijden, et cetera aangaande het mobilofoonnet kunnen worden gemeld via Frank Kasel of info@deltalinqs.nl.