SmartPort verlengd tot 2023 & TNO & Deltares ondertekenen mee als nieuwe kennispartners

SmartPort verlengd tot 2023 & TNO & Deltares ondertekenen mee als nieuwe kennispartners

SmartPort, het kennisinstituut van de haven van Rotterdam, vierde het driejarig bestaan in ‘Lantaren Venster’ - met genodigden uit het Rotterdamse havenbedrijfsleven, wetenschap, lokale en nationale overheid.

SmartPort ontwikkelt kennis benodigd voor de complexe transities in energie en digitalisering in het Rotterdams havengebied. SmartPort heeft in de afgelopen drie jaar, zeventig projecten ontwikkeld, met een omvang van 35 miljoen euro in samenwerking met meer dan honderd bedrijven in en om de Rotterdams haven.

De bijeenkomst in Lantaren Venster stond in het teken van Innovatief Samenwerken in Transities en met name het belang van sociale en juridische innovaties in combinatie met business model innovation. Na het inhoudelijke deel werd de nieuwe fase van SmartPort ingeluid door Paul Smits (CFO Havenbedrijf Rotterdam en voorzitter van het bestuur van SmartPort) en scheidend directeur SmartPort Michiel Jak. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst, nu verlengd met drie jaar tot 2023, werd mede-ondertekend door de nationale toegepaste onderzoeksorganisaties TNO/ECN en Deltares.

Tenslotte werd de nieuwe directeur van SmartPort, Elisabeth van Opstall, aan de community voorgesteld. Michiel Jak: "Na drie jaar opzetten en ontwikkelen van SmartPort ben ik erg trots op het resultaat dat we als community hebben bereikt. Bij de nieuwe fase hoort een nieuwe directeur en ik heb er alle vertrouwen in dat Elisabeth daar de juiste persoon voor is."

De toevoeging van de nieuwe partners TNO & Deltares leidt tot een verdere versterking en vergroting van de noodzakelijke innovatiekennis die van de Rotterdamse haven de Smartest Port moet maken.

Paul de Krom, CEO van TNO: "Met trots kunnen we onze strategische samenwerking met SmartPort aankondigen. Binnen de Roadmaps Smart Energy & Industry, Smart Logistics en Future proof Port infrastructure gaat deze samenwerking helpen ons verder strategisch te verbinden met het havenbedrijfsleven en en om meer impact in onze innovaties te realiseren. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere: Voltachem, Waterstof-ontwikkeling, Smart Data for Logistics & platooning en Digitale haveninfrastructuur. Met deze trajecten werken we aan de slimste haven ter wereld die duurzaam, veilig en bereikbaar is. Hiermee versterkt Nederland haar internationale positie.

Johan Boon, manager River Dynamics bij Deltares is blij met de toetreding tot het kennisinstituut: "Met de energietransitie en de mogelijkheden van nieuwe technologieën zijn er nieuwe kennisvragen voor de haven en het achterland. De invloed van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling maakt de ambitie om de slimste en beste haven te zijn complexer. Onze kennis van water en ondergrond gecombineerd met logistieke en economische processen is een logische stap om van Rotterdam een duurzame haven te maken."

Meer informatie: Joan van Winsen (SmartPort), tel. (010) 40 20 338 en Caroline Ubachs (TNO), tel. (088) 86 608 88.