Problemen door stikstofvraagstuk? Wij horen het graag!

Problemen door stikstofvraagstuk? Wij horen het graag!

Deltalinqs krijgt graag een nog beter beeld over de concrete casussen van bedrijven die problemen ondervinden door de heersende stikstofproblematiek. Het is belangrijk voor ons om zo de omvang van de problematiek nog meer inzichtelijk te krijgen. Hiermee kunnen we de schade onder de aandacht brengen bij landelijke en lokale bestuurders.

Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 worden er nauwelijks tot geen vergunningen afgegeven aan bedrijven die willen bouwen – en dus investeren – in de haven en industrie. Onder meer de energietransitie zal hierdoor forse vertraging gaan oplopen.

Samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de landelijke branches VNCI, VNPI en VOTOB voeren we een actieve lobby met concrete voorstellen voor oplossingen op de korte en lange termijn (zie ook 2-pager Stikstof). De inzet daarbij is meer investeringszekerheid, meer ontwikkelingsruimte voor de Rotterdamse haven en een betere natuurbescherming met behoud van ontwikkelingsruimte voor andere sectoren van de economie (zoals de landbouw en woningbouw). Momenteel wordt er door de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor het Haven Industrieel Complex.

Daarnaast kunnen bedrijven veel van elkaar leren en vindt er geregeld overleg plaats met de DCMR en de Omgevingsdienst Haaglanden om te komen tot maatwerkoplossingen en dan blijkt er soms meer mogelijk dan in eerste instantie werd gedacht.

Heeft uw bedrijf problemen bij het vergunningentraject? Zijn er projecten, ontwikkelingen en/of grote investeringen die vanwege de stikstofproblematiek zijn vertraagd of on hold worden gezet? Wij horen het graag! Stuur uw mail naar Carla Jong.

NB Alle informatie wordt volledig vertrouwelijk behandeld en waar gevraagd ook geanonimiseerd; zorgvuldigheid staat voorop.