Buitengewone leden

Ozinga Advocaten

Ozinga Advocaten is een ‘niche’ binnen de advocatuur, de specialist op het gebied van het milieurecht. Ozinga Advocaten rekent met name het bedrijfsleven tot haar cliënten, echter ook overheden en andere partijen zijn opdrachtgever. Het milieurecht - ook wel ‘omgevingsrecht’ genoemd - kent tal van regelingen die de leefomgeving, industrie, stoffen, veiligheid et cetera betreffen. Die milieuaspecten zijn bijvoorbeeld, handelingen met afvalstoffen, het onderscheid tussen afvalstoffen/grondstoffen/levensmiddelen/dierlijke bijproducten, emissies naar water, lucht en bodem, bodembescherming en -sanering, veiligheid, omgaan met gevaarlijke stoffen, de EVOA, de andere Europese richtlijnen en verordeningen, energie, vergunningsaspecten, handhaving, et cetera et cetera. Kennis van deze aspecten is ook nodig bij Due Diligence onderzoeken in het geval bedrijven met milieurelevantie worden overgenomen.

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
10-10-2019 Masterclass Omgevingswet
25-08-2016 Masterclass Duurzame haven-circulaire economie
16-12-2015 Masterclass Afvalstof-Grondstof