Overheidsdeelnemers op werkbezoek

Overheidsdeelnemers op werkbezoek

Woensdag 21 februari brachten de overheidsdeelnemers van de PGS-werkgroepen een bezoek aan de bedrijven C. Steinweg Handelsveem BV en de Waalhaven Group.

Centraal stond de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15). Dit is de Nederlandse richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke goederen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Bij C. Steinweg Handelsveem waren in de zogenaamde PGS15-loodsen de verschillende manieren van opslag van gevaarlijke stoffen met de bijbehorende beschermingsniveaus te zien en bij de Waalhaven Group hoe met (tank)containers met gevaarlijke stoffen op de terminal wordt omgegaan. De deelnemers konden ervaren hoe de beleidsregels, die zij mede opstellen, in de praktijk uitpakken. Tijdens de plenaire sessie zijn de observaties onderling uitgewisseld en is er specifiek gesproken over artikel 10.6.6, dat terminals verplicht om (tank)containers met gevaarlijke stoffen aan de buitenkant van de stack te plaatsen. Deze regel leidt bij meerdere terminals tot problemen.

Het PGS-projectbureau en Deltalinqs kijken terug op een succesvolle middag met veel interactie tussen beleid en praktijk.

De komende jaren wordt de gehele PGS-reeks omgezet in PGS-en Nieuwe Stijl met daarin doelen en maatregelen die zijn gebaseerd op een risicobenadering. Meer informatie over de publicatiereeks gevaarlijke stoffen is te vinden op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.