Deltalinqs Energy Forum

Nieuws

2018-03-28

Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Met acht 'Letters Of Cooperation' (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Jos van Winsen (Shell) is samen met David Peters (Stedin) ambassadeur van LOC 2: Stoom en warmte uitkoppelen. Wat speelt hier en hoe ziet Shell Nederland zijn rol hierin? Vijf vragen aan Jos.

2018-04-16

Er wordt volop geschaakt op het restwarmtebord

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-28

Zijn algen de biobrandstof van de toekomst?

Algen geschikt en betaalbaar maken als transportbrandstof. Dat is waar ExxonMobil al negen jaar aan werkt. Een recent wetenschappelijke doorbraak leidde ertoe dat een paar weken geleden een veldonderzoek is gestart.

2018-03-27

Routekaart naar 90% broeikasgasreductie

Op 7 maart presenteerde branchevereniging VNCI de Routekaart Chemie 2050. Die geeft weer dat het technisch mogelijk is om in 2050 een reductie van alle broeikasgassen met 80-95 procent te bereiken.

2018-03-08

Gezocht: partners field lab elektrificatie

Interesse in het testen van elektrificatiemogelijkheden in een praktijkomgeving? Dan is het nieuwe initiatief Field lab industriële elektrificatie Rotterdam een goede optie!

2018-02-26

Meer besparing mogelijk met subsidie

Bedrijven in de Rotterdamse haven laten mogelijk kansen liggen op financiering van innovaties in milieuvriendelijke technieken en energiebesparing.

2018-02-24

Grote maar kansrijke CO2-reductie-opgave Rotterdam

"Er is werk aan de winkel om de komende tijd met elkaar concrete afspraken te maken over CO2-reductie door het Rotterdamse industriecluster", stelt senior beleidsmedewerker Maxim Snippe.

2018-02-23

Van het Gronings gas af

Deltalinqs Energy Forum onderschrijft de noodzaak om op zo kort mogelijke termijn geen Gronings gas meer te gebruiken. Onlangs ontving een aantal leden hierover een brief van minister Wiebes.

2018-02-15

Nieuw perspectief voor hydropyrolyse

Mede door de inspanningen van Deltalinqs Energy Forum (DEF) is de aandacht voor hydropyrolyse opnieuw aangewakkerd. Binnenkort wordt er in Plant One Rotterdam gebouwd aan een hydropyrolyse-installatie, die dit jaar nog gereed komt.

2018-02-12

Bijeenkomst financieringsmogelijkheden energietransitie

Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie Investerings Aftrek (EIA).

2018-02-08

Ruben Beens (BP) en Willemien Terpstra (Lyondellbasell): "De tijd gaat dringen"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-31

Hugo Buis en Wiert-Jan de Raaf (Eneco): "Van besef naar actie"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-29

Opleiding Energietransitie ontwikkeld

Het Deltalinqs Energy Forum heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de haven van Rotterdam vormgegeven, onder andere op het gebied van CO2-emissies.

vorige
1 2 3 ...