Deltalinqs Energy Forum

Nieuws

2018-08-16

Halfjaarbericht DEF 2018: Op weg naar een klimaatneutrale industrie

Wat waren in de eerste zes maanden van 2018 de belangrijkste activiteiten van de leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum? Dat staat in dit nieuwe halfjaarbericht 2018.

2018-07-20

Hoe staat het met de verduurzaming van haven en industrie?

Tijdens de halfjaarbijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 2 juli jongstleden werden de kansen voor industriële elektrificatie, energie efficiency en alternatieve brandstoffen besproken met ambassadeurs van het Energy Forum.

2018-07-16

Positief over Klimaatakkoord

Vorige week werd het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd en het eindrapport van de Regiotafel Rotterdam Moerdijk voor de ontwikkeling van de industrie in het cluster. Het zijn de uitkomsten van enkele maanden overleg aan vijf verschillende Klimaattafels, waar ook Deltalinqs nauw bij betrokken is.

2018-07-11

Najaarscursus Energietransitie

Het Klimaatakkoord vraagt veel van de industrie. Hoe geef je praktisch invulling aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden? De vraag wordt beantwoord tijdens de vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie op 24 september, 8 oktober, 29 oktober en 12 november 2018.

2018-06-29

Sociale Innovatie én Bedrijfsschool van de toekomst

De Rotterdamse haven staat voor een grote uitdaging: de energietransitie, verdergaande digitalisering en automatisering zijn hier een aantal belangrijke voorbeelden van.

2018-06-22

Roep om wereldwijde, hogere CO2-beprijzing tijdens CO2-conferentie

We kunnen nog zulke mooie, slimme en ingenieuze ideeën bedenken, zonder een behoorlijke CO2-beprijzing komen er veel te weinig positieve business cases.

2018-06-20

Informatie- en consultatiebijeenkomst Klimaatakkoord

Hoe en waar kunnen bedrijven op de meest doelmatige en kosteneffectieve manier CO2 reduceren? Die vraag stond centraal tijdens de informatie- en consultatiebijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 5 juni jongstleden.

2018-06-20

Leerlingen aan de slag met energietransitie in de haven

Begin juni werd in het Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC) de onderwijscyclus ‘energiehelden’ officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland.

2018-06-12

Rotterdamse werkgevers en werknemers werken samen aan Sociale Innovatie: project RISI gestart

Havenbedrijf Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs en vakbond CNV Vakmensen starten het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI). Met deze unieke samenwerking slaan de drie partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat het Haven Industrieel Complex de broedplaats wordt voor slimme manieren van werken.

2018-06-11

Marcel Galjee (AkzoNobel): Ook na 2030 een levendige industrie

Marcel Galjee (AkzoNobel Specialty Chemicals) is ambassadeur van de LOC Elektrificatie. Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-05-09

DEF Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

Een duurzaam, toekomstbestendig en bloeiend bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Daar hebben leden en partners ook in 2017 hard aan gewerkt.

2018-05-09

Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan zullen we meer vaart moeten maken met de energietransitie.

2018-05-08

Gezocht: lastige reststromen

Op weg naar een circulaire industrie zoekt Deltalinqs Energy Forum doorlopend naar nieuwe wegen en initiatieven om dit doel te bereiken. Een nieuw voorbeeld daarvan is een ‘no cure no pay’-onderzoeksaanbod voor afvalstromen.

vorige
1 2 3 ...