Najaarsbijeenkomst Krapte op de arbeidsmarkt

Najaarsbijeenkomst Krapte op de arbeidsmarkt

De jaarlijkse najaarsbijeenkomst van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam richtte zich dit jaar op de problematiek binnen de arbeidsmarkt. Clemens van der Veen van PricewaterhouseCoopers (PwC) liet in zijn voordracht zien dat de regio Rijnmond nu al ongeveer 8.000 vacatures vacant heeft en dat de verwachting is dat dit aantal de komende jaren niet gaat dalen.

Onderzoek van PwC naar de effecten van corona laat daarbij zien dat de regio Rotterdam in vergelijking met andere delen van het land niet goed scoort. Clemens riep daarom op tot het investeren in het behoud van bestaande medewerkers en in de inzet op technologie om toekomstige arbeidstekorten op te vangen.

Cantor Versluis van het Scheepvaart en Transport College ging vervolgens dieper in op de jongeren die op dit moment in opleiding zijn, de generatie Z. Een generatie waarbij sociale media de norm is en duurzaamheid, diversiteit en inclusie vanzelfsprekend. Belangrijk is hoe je de denkkracht van deze jongeren benut en hoe je ze voorbereidt op de toekomstige transities binnen de maatschappij.

Marita Dogterom en Renée Rotmans gaven een toelichting op het platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale innovatie binnen het Leerwerkakkoord. Binnen dit platform worden via kennis- en werksessies onderling ervaringen gedeeld over onderwerpen zoals vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, omgaan met taalachterstand of schulden, loopbaanoriëntatie en toekomstgericht onderwijs. Deelname aan het platform is gratis. Voor het Congres Leven Lang Ontwikkelen op 3 november in de Doelen, Rotterdam zijn nog kaarten beschikbaar.

Beschikbare presentaties