Deltalinqs ondertekent Waterstofpact

Deltalinqs ondertekent Waterstofpact

Waterstof is een van de belangrijkste wegen naar verduurzaming van de Nederlandse industrie en ons energiesysteem. In het Rotterdamse haven- en industriecluster wordt hiervoor veel ontwikkeld. Bijvoorbeeld H-vision, de elektrolyser van Shell en die van BP en Nouryon. Voor versnelling en opschaling van deze initiatieven is echter meer overheidssteun nodig. Deltalinqs is daarom een van de ondertekenaars van het Waterstofpact.

Met de recente ophoging van het Europese CO2-reductiedoel naar 55% wordt waterstof nóg belangijker als duurzaam alternatief voor fossiele grond- en brandstoffen en als buffer voor het elektriciteitsnet. Het huidige kabinet en de Tweede Kamer hebben de ambitie voor een Nederlandse waterstofketen al omarmd. Het volgende kabinet staat voor de uitdaging het klimaat- en energiebeleid verder toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt daarbij is versnelde opschaling van de waterstofketen, met een zo duurzaam mogelijk eindscenario. Met het Waterstofpact kan nog dit jaar de schop in de grond voor de Nederlandse waterstofketen.

Oproep nieuwe regeerakkoord
Deltalinqs ondertekende het Waterstofpact als lid van de Waterstofcoalitie. Die bestaat uit 39 organisaties, van milieuorganisaties tot industrie. Met het Waterstofpact biedt de coalitie het toekomstige kabinet een breed gedragen pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Met het sluiten van dit pact kan de besluitvorming over waterstof versneld worden, om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken. Programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt: "De bedrijven zijn er klaar voor. Nu de overheid nog. Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op: neem in het komende regeerakkoord op dat er meer geld en aandacht naar waterstof gaat. Bijvoorbeeld door nieuwe infrastructuur, door te investeren in opschaling van groene elektriciteit, door meer kennis over waterstof op te bouwen en door een rol te gaan spelen op het internationale waterstoftoneel. Zo kunnen we de Nederlandse economische positie verduurzamen en versterken."