Interactieve Haven HR-sessie

Interactieve Haven HR-sessie

Op 28 november vond de 2019 editie van de Interactieve Haven HR-sessie plaats met als keynotespreker Piet Fortuin (vanaf 1 januari 2020 voorzitter Vakcentrale CNV). Met het thema 'Leren en werken in een tophaven- industriecomplex' is in verschillende workshops dieper ingegaan op de korte- en langetermijnuitdagingen voor de arbeidsmarkt in de haven.

Bij nagenoeg alle veranderingen die binnen een bedrijf plaatsvinden is human capital een voorwaarde voor succes. Organisaties waarin medewerkers voortdurend worden uitgedaagd om te blijven leren zijn vaak beter in staat om flexibel te reageren op veranderingen. Aan de vooravond van het 125 jarig jubileum van zijn vakbeweging gaf Fortuin in deze HR-sessie zijn visie op de manier waarop anders kan worden samengewerkt binnen organisaties. “We veranderen van een gemeenschap van directies en werknemers naar een gemeenschap van samenwerkende teams en netwerken”, aldus Fortuin.

In de verschillende workshops is daarna dieper ingegaan op vragen als: Welk belang heeft taal op de werkvloer? Hoe houden we vaart in de haven? en Welke lessen zijn te leren rond sociale innovatie? Maar ook was aandacht voor arbeidsmarktfeiten en -cijfers en is de stand van zaken rond het Haven Leerwerkakkoord toegelicht. De presentaties zijn hieronder te downloaden:
Workshop 1: Laaggeletterdheid door Carla Grob
Workshop 2: Strategische Arbeidsmarkt Informatie Rijnmond door Aad van der Werf
Workshop 3: Sociale Innovatie in de Supply Chain door Niels Romme
Workshop 4: Hoe de vaart in de haven door Marije Ploeg
Workshop 5: LWA Haven - Havenleerwerkplaats door Peter Nagelkerke
Workshop 6: Skills Navigator Bootcamp door Frits Luijten

Wegens het succes van ook deze editie krijgt de 'Interactie Haven HR-sessie' ook volgend jaar, op 26 november 2020, een vervolg. Noteer de datum alvast in uw agenda!