Herfstlezing 'Duurzame toekomst van de industriële brandweerzorg'

Herfstlezing 'Duurzame toekomst van de industriële brandweerzorg'

Vorige week vond op een herfstachtige 1 oktober bij het EIC Mainport Rotterdam de herfstlezing plaats, die dit keer in het teken stond van industriële brandweerzorg. Ruim zestig geïnteresseerden van diverse bedrijven en dienstverleners waren aanwezig om zich te laten informeren over de state-of-the-art rondom deze belangrijke collectieve veiligheidsvoorziening.

De voorzitter van de CIBUA en tevens bestuurslid van Deltalinqs, de heer Jan Bert Schutrops, trapte het programma af met zijn visie op de toekomst van de Gezamenlijke Brandweer (GB). Hij stelde dat de beschikbaarheid van het hoogwaardige niveau van industriële brandweerzorg in de haven niet zo vanzelfsprekend is. Deze belangrijke repressieve slagkracht voor het havenindustriële cluster van Rotterdam wordt door vele bedrijven gekoesterd maar kan alleen duurzaam worden gecontinueerd als alle bedrijven in het gebied hun verantwoordelijkheid daarvoor nemen en hierin coöperatief (blijven) samenwerken.

Jolanda Trijselaar, directielid van de VRR en verantwoordelijk voor de repressieve brandweerzorg in de regio, ging nader in op de formele rol en de organisatie van de VRR. Ook schetste zij een duidelijk beeld van de wettelijke basis voor de brandweerzorg in het havengebied. Naast het verzorgen van de bedrijfsbrandweerzorg voor de bedrijven speelt de Gezamenlijke Brandweer ook een belangrijke rol bij het uitvoeren van de standaard publieke brandweerzorg in het havengebied.

De directeur van de Gezamenlijke Brandweer Jan Waals gaf vervolgens een heldere uiteenzetting van de verschillende diensten en speciale arrangementen op het gebied van de industriële brandweerzorg die deze unieke organisatie te bieden heeft. Incidentencoördinator Bas van Dijk van de divisie havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam gaf een kijkje in de keuken van de calamiteitenorganisatie bij het Havenbedrijf, die met hun speciale vaartuigen een belangrijke bijdrage leveren aan de repressieve slagkracht voor de wal, zoals het kunnen leveren van enorme hoeveelheden bluswater.

Naast het feit dat de financiering van al deze bijzondere constructies momenteel volop de aandacht krijgt worden ook diverse nieuwe toepassingen ontwikkeld waaronder de start van een speciaal droneteam. De coördinator van dit nieuwe droneteam, Robbert Heinecke nam de aanwezigen mee in de wereld van deze nieuwe techniek waarmee unieke beelden vanuit de lucht kunnen helpen bij het effectiever en vooral veiliger bestrijden van grotere incidenten.

Deze nieuwe mogelijkheden roepen natuurlijk ook allerhande vragen op zoals de juridische status van de verkregen beelden: Wie is eigenlijk de eigenaar hiervan en zijn deze beelden bijvoorbeeld op te vragen met een Wob-verzoek? Na een aansluitende discussie met de aanwezigen werd duidelijk dat het bedrijf waar een inzet met een drone heeft plaatsgevonden altijd eigenaar is van de beelden waarop de eigen installaties en bedrijfsterreinen te zien zijn. Natuurlijk kunnen dergelijke beelden worden gevorderd door opsporingsinstanties maar de GB zal die zelf niet afgeven en verwijzen naar de eigenaar van die beelden, het bedrijf zelf dus. Ook zal het droneteam van de GB nooit medewerking verlenen aan opsporingsactiviteiten, maar haar taak beperken tot de inzet bij incidenten als dat meerwaarde oplevert voor de bestrijding daarvan.