Coronavirus

Coronavirus

Een hart onder de riem

Deltalinqs-voorzitter Atzo Nicolaï: "In deze uiterst lastige tijden wil ik graag iedereen een hart onder de riem steken die zich inzet om de Rotterdamse havengemeenschap draaiende te houden. Ik heb enorm veel waardering voor de manier waarop iedereen met de problemen omgaat en het mogelijk maakt dat we op een veilige, gezonde en verantwoorde wijze kunnen blijven werken, zodat de werkprocessen kunnen doorlopen. De Rotterdamse haven en industrie zijn cruciaal voor het blijven functioneren van de Nederlandse samenleving. Deltalinqs zal – samen met onze partners zoals VNO-NCW – er alles aan doen om bij te staan waar zij kan. Veel sterkte en veel dank!”

De Port Health Authority Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

Partijen die in de PHAR betrokken zijn, zijn onder andere: GGD Rotterdam-RijnmondPort Health Centre, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)KustwachtVeiligheidsregio Rotterdam-RijnmondNederlandse Voedsel en Waren AutoriteitZeehavenpolitieRadio Medische Dienst, Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester. Met betrekking tot COVID-19 (Corona) hebben de Divisie Havenmeester en de GGD Rotterdam-Rijnmond een coördinerende rol en stemmen dagelijks af.

Aanscherping procedure Maritime Declaration of Health (MDoH)

Met ingang van 13 maart 2020 dienen ALLE zeeschepen de Maritime Declaration of Health (MDoH) tijdig in te sturen. Deze dient per e-mail gestuurd te worden naar de Port Health Authority Rotterdam (PHAR) porthealthauthority@portofrotterdam.com. Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur en dient tenminste 6 uur voor aankomst bij Pilot Station verstuurd te worden. Het Haven Coördinatie Centrum coördineert de vervolgstappen en vraagt de GGD Rotterdam-Rijnmond om een advies betreffende de melding.

Daarnaast volgen we de landelijke richtlijnen. Om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het advies om te letten op de hygiënemaatregelen. Dit zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na éénmalig gebruik direct weg
  • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
  • Schud geen handen

Ook is het van groot belang als werkgever de adviezen van de overheid op te volgen met betrekking tot uw werknemers. Op deze manier voorkomen we een (mogelijke) besmetting van onze medewerkers en een eventuele besmetting door aan boord gaande medewerkers.

Gele vlag (quarantaine)

In Nederland wordt de MDoH gebruikt om eventuele infectieziekten te melden aan de autoriteiten. In sommige landen wordt gewerkt met een gele (quarantaine) vlag. Dit is in Nederland niet noodzakelijk. Zodra een schip een MDoh heeft ingestuurd en  beoordeeld is door de GGD wordt aan de kapitein aangegeven of er extra maatregelen nodig zijn. Wanneer een schip alsnog een gele vlag voert, verzoeken wij dit aan het Haven Coördinatie Centrum door te geven (0031 10 252 1000 of VHF kanaal 11).

Indien er relevante wijzigingen optreden dan wordt u op de hoogte gesteld via de website van de PHAR (https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port-health-authority).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u via e-mailcontact opnemen met de Port Health Authority Rotterdam.

Lees ook

Haven Rotterdam blijft operationeel na aangescherpte kabinetsmaatregelen