Masterclass Middelgrote stookinstallaties (KWA)

Masterclass Middelgrote stookinstallaties (KWA)

Op 12 oktober 2017 verzorgde KWA Bedrijfsadviseurs een Deltalinqs Masterclass over de veranderende regelgeving omtrent middelgrote stookinstallaties.

Deze middelgrote stookinstallaties vallen met ingang van 19 december 2017 onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Vertegenwoordigers van verschillende Deltalinqs-leden lieten zich voorlichten door de sprekers Marlies Huijbers en Fons Heuven en discussieerden mee.

Door de voortdurend veranderende regelgeving is het managen van compliance geen sinecure. KWA Bedrijfsadviseurs biedt bedrijven inzicht in veranderingen in wet- en regelgeving en de consequenties voor de bedrijfsvoering. Voor leden van Deltalinqs ontwikkelde KWA een specifiek abonnement, genaamd Makeonline (voorheen MakeClear) met daarbij informatiebijeenkomsten.
Voor deze Masterclass werd speciaal ingezoomd op de verandering van de regelgeving voor middelgrote stookinstallaties. De invoering van de Europese richtlijn middelgrote stookinstallaties noopt de Nederlandse overheid de regelgeving aan te passen. Dit wordt vooral gedreven door de wens de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen. Hoewel de industrie slechts 12% van de NOx-uitstoot veroorzaakt, moet ook zij eraan geloven.
Onder middelgrote stookinstallaties, d.w.z. met een thermisch ingangsvermogen tussen 1 en 50 MW, vallen niet alleen ketelinstallaties, gasturbines, en diesel- en gasmotoren, maar ook procesfornuizen, drogers en ovens. Voor al deze installaties worden de emissiegrenzen voor NOx, SO2en stof uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend. Tevens wordt bepaalde informatie van de middelgrote stookinstallaties gebaseerd op de informatie van de SCIOS-database, via de website van InfoMil beschikbaar voor het publiek. Bedrijven dienen rekening te houden met deze openbaarheid van gegevens. 

De volgende Masterclass vindt plaats op donderdag 16 november 2017 'Industrie 4.0 leiden of lijden; Duurzame inzetbaarheid in de Haven' en organiseren we samen met vhp human performance.