Impact van AVG

Impact van AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en wordt actief gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Reden voor Deltalinqs om de leden te informeren in een themabijeenkomst ‘Welke impact zal de AVG straks kunnen hebben voor de bedrijven in de Rotterdamse haven’, gericht op MT-leden en middenkader, betrokken bij informatieveiligheid.

Er worden in de Rotterdamse haven heel wat gegevens verwerkt, big data genoemd. Deze big data bestaat onder meer uit bedrijfsgegevens afkomstig van telemetrie, procesbesturingssystemen (SCADA, DCS) en logistieke informatie. Maar ook persoonsgebonden gegevens van bijvoorbeeld medewerkers, bezoekers en ingeleend personeel.

De nieuwe privacywetgeving AVG – primair bedoeld voor de bescherming van persoonsgegevens – kan ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering met zich meebrengen. In de bijeenkomst is uitgebreid ingegaan op de mogelijke gevolgen voor dagelijkse werkprocessen. Denk hierbij aan het aanmelden van bezoekers op ISPS locaties, het beveiligen van de logistieke keten (AEO) en het toepassen van het XS-key systeem (CargoCard en DSP).

Een uitgebreide terugkoppeling met leermomenten zijn samengevat in deze film.