Collectieve aanpak voor het vervolgtraject Integere Haven

Collectieve aanpak voor het vervolgtraject Integere Haven

De bedrijven in de haven ondervinden grote hinder van met name mensenhandel en drugssmokkel met soms aanzienlijke gevolgschade, zowel financieel alsook een negatief imago. Het getroffen bedrijf kan deze vormen van criminaliteit en vluchtelingenproblematiek echter niet alleen oplossen; het is een complex gezamenlijk vraagstuk waarbij de overheid ook haar rol moet pakken.

Bedrijven en betrokken overheidsinstanties (douane, politie, OM, FIOD, gemeente en Havenbedrijf Rotterdam) gaan nu samen aan de slag om de haven weerbaarder te maken tegen deze maatschappelijke problemen.

De doorstart van het programma Integere Haven gaat over een gezamenlijke aanpak gericht op integer gedrag van werknemers in de Rotterdamse haven en industrie. Dit leidt tot een versterkt imago van een veilige Rotterdamse haven en het terugdringen van financiële schade. Het vervolgtraject beslaat een periode van twee jaar.

Vanuit de Driehoek Rotterdam (de gemeente Rotterdam, de politie en het openbaar ministerie) plus de douane is eind 2012 de opdracht gegeven tot een programmatische aanpak Integere Haven. Dit heeft onder meer geleid tot de publiekscampagne ‘Rotterdamse Haven, Veilige Haven’. Met deze M-campagne (Meld Misdaad Anoniem) is voor opsporingsdiensten een nieuwe informatiebron aangeboord. Meerdere bruikbare meldingen met kwalitatief goede informatie hebben diverse onderzoeken opgeleverd en ook geleid tot aanhoudingen. Recente gebeurtenissen tonen aan dat de aandacht voor integriteit nog steeds zeer actueel en noodzakelijk is.

Het programma is opgebouwd rondom drie speerpunten en stimuleert vooral activiteiten die organisaties individueel en gezamenlijk faciliteren om grip te krijgen op integriteitsproblemen. De drie pijlers – die elkaar onderling beïnvloeden – zijn:

  1. Beïnvloeden integer gedrag (betrouwbaar personeel).
  2. Veiligheid haventerrein (fysiek en digitaal).
  3. Leren van incidenten en effectieve kennisuitwisseling.

Medio februari gaan twee werkgroepen met deskundigen van bedrijven en een aantal betrokken overheden gezamenlijk concrete invulling geven aan de ambities van het programma; een gezamenlijke aanpak die een voorwaarde is voor succes.