Strategisch OmgevingsManagement

Strategisch OmgevingsManagement

De achtste training ‘Strategisch OmgevingsManagement (SOM)’, georganiseerd door Deltalinqs ‘University’ en het Havenbedrijf Rotterdam, biedt bedrijven uit het havenindustrieel complex de noodzakelijk handvatten om zich proactiever tot hun omgeving op te stellen.

Op 29 maart jongstleden waren senior- en plantmanagers van onder meer ECT, Gate en Alco de deelnemers aan de training.

De Omgevingswet verlangt van bedrijven dat zij actief communiceren met hun omgeving. Daarnaast zijn omwonenden, gemeenten en Ngo’s mondiger geworden, hebben meer kennis en voelen zich zeer betrokken bij hun directe leefomgeving. Bedrijven willen op hun beurt actiever werk maken van hun ‘License to Grow’. De SOM-aanpak brengt zowel een visie die de bedrijven houvast geeft, maar ook een stappenplan met toolbox waar ze concreet mee aan de slag kunnen.

De deelnemers waren gezien de evaluatie zeer enthousiast: ‘een must voor organisaties in het HIC’, ‘een doordachte systematiek gebracht met duidelijke praktijkvoorbeelden’, ‘heldere uitleg', ‘inspirerende spreker’ en ‘leuke anekdotes’.

Interesse in komende trainingen van Deltalinqs ‘University’? Een compleet overzicht is te vinden in de agenda of in het Q. Magazine.