Sociale Innovatie

Sociale Innovatie

De noodzaak tot een energietransitie en de toenemende digitalisering zullen de Rotterdamse haven in verandering brengen. Over de wijze waarop en de snelheid waarmee zullen meningen verschillen, maar iedereen weet dat het anders moet en innovaties noodzakelijk zijn.

Willen we in 2030 Europa’s belangrijkste haven- en industriecomplex en koploper op het gebied van efficiency en duurzaamheid zijn, met een ijzersterke combinatie van de Global hub en Europe’s Industrial Cluster zijn gezamenlijke investeringen noodzakelijk. Niet alleen in technologische innovaties en moderne faciliteiten, maar ook in de manier waarop de arbeidsmarkt is georganiseerd.

De mate en snelheid van toekomstige veranderingen in de haven worden mede bepaald door het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt. Hoe makkelijk kan de factor arbeid (arbeidsinhoud en -verhoudingen) zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en hoe kunnen we in de toekomst gezamenlijk innovatiever worden. Een goed functionerende arbeidsmarkt zal voor de haven van Rotterdam daarom een steeds belangrijkere onderscheidende factor worden.

Als het gaat om innovaties op het gebied van technologie en automatisering wil de haven van Rotterdam voorop lopen. Zo werken het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, TNO, Deltares, Erasmus Universiteit en Technische Universiteit Delft binnen SmartPort samen om Rotterdam de slimste haven te laten worden. Onderzoek van prof. Henk Volberda aan de Erasmus Universiteit stelt echter dat het succes van innovatie slechts voor 25% is toe te schrijven aan technologische innovatie en voor 75% aan sociale innovatie. Oftewel: aandacht voor en vernieuwing in de organisatie van arbeid en in bestaande arbeidsrelaties.

Binnen Deltalinqs willen we het komende jaar meer bewustwording creëren voor het onderwerp sociale innovatie. Zo ondersteunen we onder andere onderzoek naar de wijze waarop we met sociale innovatie de concurrentiepositie van de haven kunnen versterken via SmartPort. Innovatiehoogleraar Henk Volberda is door Deltalinqs uitgenodigd om tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zijn visie te geven op het belang van sociale innovatie. Deze ledenvergadering vindt plaats op 26 juni aanstaande op de RDM Training Plant.