Ontgassingsverbod voor de binnenvaart

Ontgassingsverbod voor de binnenvaart

Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de gemaakte internationale afspraken halverwege 2020 in Nederland zijn ingevoerd.

Binnenvaarttankers laten tijdens het varen nu nog vaak schadelijke dampen van ladingresten naar de open lucht ontsnappen, om zo het schip schoon te krijgen. Er wordt een taskforce opgericht om samen met het bedrijfsleven de invoering van dit nationale ontgassingverbod soepel te laten verlopen. Dit heeft de Minister maandag 28 mei jongstleden afgesproken met provincies en vertegenwoordigers van verladers, industrie, opslagbedrijven, havenbedrijven en binnenvaartschippers.

In de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Zeeland geldt al een provinciaal verbod op het varend ontgassen van benzeen en meer dan tien procent benzeenhoudende mengsels. De invoering van het landelijk verbod begint met een verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan tien procent benzeenhoudende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de vijfentwintig meest vervoerde gevaarlijke stoffen.

Deltalinqs ziet het belang van een goed georganiseerd ontgassingsverbod voor de Rotterdamse regio en is dan ook mede ondertekenaar van het akkoord.