Masterclass Zhimble: Leading Operational Integrity

Masterclass Zhimble: Leading Operational Integrity

Locatiedirecties hebben, naast de eisen vanuit hun moederbedrijf of corporate, te maken met een scala aan instanties die het beste met veiligheid, milieu en integriteit voorhebben maar ook moeten 'scoren'.

Het effect is dat er een trend aan het ontstaan is dat het opvolgen van (externe) regels en normen, en het voorkomen van straf, een doel op zich is geworden. Reden voor Deltalinqs om samen met buitengewoon lid Zhimble de masterclass ‘Leading Operational Integrity’ te organiseren.

Verantwoorde combinatie

De druk om beter te worden of te veranderen, en tegelijkertijd ‘gewoon’ door te draaien met de operatie, is groot en vraagt veel van een organisatie. Vooral van leidinggevenden wordt verwacht, dat ze voldoen aan wet- en regelgeving, inclusief de corporate standaarden, voldoende juiste kwaliteit product produceren, binnen de operationele budgetten blijven en het investeringsplan realiseren. Kortom: dat ze zorgen voor een verantwoorde combinatie van waarde toevoegen, continuïteit en operationele integriteit.

Hard en zacht
In de masterclass kwamen naast de harde thema’s (waar moeten we als business prioriteit aan geven?) ook de zachte thema’s aan bod (hoe creëren we eigenaarschap in de organisatie en een collectieve ambitie?). Met die thema’s in het hoofd werd uiteindelijk ook besproken wat je zelf kunt doen om van onbewust onbekwaam naar onbewust excellent te geraken. Het gaat daarbij om het maken van keuzes vanuit een innerlijke drive (transformatie). Uiteindelijk is het zo dat verantwoorde keuzes maken, goed organiseren en een cultuur van eigenaarschap en verantwoordelijkheid creëren dé ingrediënten voor het realiseren van een succesvolle operatie zijn.

De interactieve masterclass gaf de deelnemers praktisch toepasbare handvaten. "Een leerzame uitwisseling van inzichten en ervaringen, inspirerende dag en goede interactie met andere deelnemers", gaven treffend de reacties van de deelnemers weer. Afsluitend werd geoefend met tools waarmee leidinggevenden verantwoorde keuzes kunnen maken, de effectiviteit van hun organisatie kunnen verbeteren en eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunnen vergroten.

Aanbod leren & inspireren
Op 8 november geeft DNV een masterclass EnergieTransitie en op 15 november organiseert buitengewoon lid Loyens & Loeff samen met Deltalinqs de 3e editie van het Havenseminar.