LEVI-dag: risicoregelreflex

LEVI-dag: risicoregelreflex

Op de Deltalinqs LEVI (Leren-van-incidenten) dag stond het recent verschenen rapport ‘Het ontregelende van de risicoregelreflex - een onderzoek naar het optreden van de risicoregelreflex in de (petro)chemische industrie' van prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar besturen en veiligheid aan de Radboud Universiteit, centraal.

Management en specialisten uit het Deltalinqs-netwerk, opdrachtgevers en opdrachtnemers werden op 21 november actief betrokken in een inspirerend programma: LEVI-dag 2018.

Beeld

Het beeld dat beleidsmakers en toezichthouders hebben van de industrie is dat zij ook slecht leert van incidenten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Delen van informatie is niet altijd eenvoudig, maar als we dan delen, is het heel zinvol te beseffen wat het effect is en wat de ontvanger vervolgens doet met de informatie. Hoe leren we als individu, als bedrijf als sector en hoe blijven die lessen ook in het collectieve geheugen? Dagvoorzitter Thijs Blom (journalist, bekend van onder andere TV Rijnmond en de Deltalinqs Mediatraining) leidde het debat waarin bewustzijn op het gebied van incidenten, communiceren over incidenten en het voorkomen van de risicoregelreflex de rode draad vormden.

Rule breaking Arnoud Ellenbroek van Mazars (voorheen werkzaam bij onder andere Prorail) nam ons mee in de zin en onzin van barrières die we soms verzinnen om incidenten te voorkomen. In de Management of Rule Breaking module van Hearts & Minds, waarbij niet meteen naar het sanctiebeleid wordt gegrepen en degene die de fout heeft begaan meteen wordt gestraft, maar waar eerst bepaald wordt wat voor fout gemaakt is en vanuit welke intentie. Daarna wordt een passende maatregel getroffen, waarbij ook de leidinggevende of manager betrokken wordt.

Na deze presentatie volgde het debat met een aantal stellingen waar prof. dr. Ira Helsloot de aanwezigen prikkelde. Zijn stelling was ook dat bij het nemen van maatregelen vooral ook de werkvloer moet worden betrokken. Ook moet beter worden nagedacht over vorm en inhoud van bijvoorbeeld een toolbox. Te vaak wordt ook daarmee het achterliggende doel voorbijgeschoten: het verbeteren van een veiligheidsprestatie. Uiteindelijk zijn we het allemaal eens dat incidenten en veiligheidsmaatregelen ten gevolge van de risicoregelreflex volledig doorschieten. Hoe dit de doorbreken bleek echter nogal een weerbarstig onderwerp, waarbij de meningen vele kanten op gingen. Deltalinqs heeft op zich genomen om dit debat in 2019 een vervolg te geven door samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers te onderzoeken of hier toch kleine stapjes mogelijk zijn.

Leren & Inspireren
Op 6 maart neemt Deltalinqs management en staf van bedrijven mee in de pilot-workshop ‘Beter besluiten nemen’ bedoelt voor management en stafleden betrokken bij besluitvorming in een organisatie.