Helderheid over fakkels!

Helderheid over fakkels!

Fakkelen is een veiligheidsmaatregel en hoort bij het starten of stoppen van het productieproces.

Het afgelopen weekend hebben chemiebedrijven in de Botlek het affakkelen ingezet als veiligheidsmaatregel nadat er brand was ontstaan door een stroomstoring. Soms ervaart de omgeving het fakkelen als storend, vooral als het gaat om een fakkel met veel licht of als er een hard blazend geluid bij hoort. Om hinder door fakkelen te verminderen werken de bedrijven in Deltalinqs-verband samen.

Hoe werken we samen?
Deltalinqs onderzoekt voortdurend samen met de betrokken bedrijven naar verdere verbeteringen in de techniek, zodat fakkelen minder vaak nodig is. Daarnaast is het geven van goede informatie naar de omgeving essentieel, zodat de omgeving begrijpt wat de functie van een fakkel is en de omgeving zich geen onnodig zorgen hoeft te maken.

Fakkel-folder: Helderheid over fakkels!
Uitgebreide achtergrondinformatie over is na te lezen in de digitale brochure ‘Helderheid over Fakkels! – Publieksvoorlichting Fakkels in de Procesindustrie'.