Deltalinqs blijvend in dialoog met het college van B en W over cruciale dossiers Rotterdamse ondernemingen

Deltalinqs blijvend in dialoog met het college van B en W over cruciale dossiers Rotterdamse ondernemingen

Om de belangen van de Mainport Rotterdam zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen, is onder meer een goede relatie met het gemeentebestuur van groot belang.

Vier cruciale factoren voor het succes van de ondernemingen in de Mainport Rotterdam zijn vanaf het schrijven van de verkiezingsprogramma’s tot en met de collegevorming begin juli door Deltalinqs benadrukt: een optimale bereikbaarheid, ruimte voor ondernemerschap, een duurzame en dus toekomstbestendige haven en industrie en een goed opgeleid arbeidspotentieel. Dit alles in een gelijk speelveld met onze concurrenten.

Meer specifiek is er (zie ook input gemeenteraadsverkiezingen 2018) aandacht gevraagd voor belangrijke dossiers zoals:

  • de regionale verkeersdoorstroming en betere afstemming;
  • de verlaging van lokale lasten en tarieven;
  • maatwerk en gebiedsgericht milieubeleid;
  • realisme en duidelijkheid bij vergunningverlening;
  • een aantrekkelijk woon- en leefklimaat;
  • het versterken van de concurrentiekracht door gerichte inzet op versnelling van  energietransitie en
  • goed onderwijs; nu en in de toekomst.

Inmiddels is er weer regulier overleg op dossierniveau met de leden van het college van B en W. Daarnaast vindt er ieder kwartaal een breed overleg plaats met havenwethouder Adriaan Visser en een afvaardiging van het Deltalinqs-bestuur.