Nieuwe haventarieven voor drie jaar vastgelegd

Nieuwe haventarieven voor drie jaar vastgelegd

De haventarieven voor de haven van Rotterdam zijn voor de komende drie jaar vastgesteld. De tarieven stijgen in die periode met 1% per jaar. Het vastleggen van de tariefontwikkeling voor drie jaar heeft de afgelopen periode de markt veel helderheid gegeven.